Publication detail

Optimalizace planárních elektrod elektrochemických senzorů

Original Title

Optimalizace planárních elektrod elektrochemických senzorů

Czech Title

Optimalizace planárních elektrod elektrochemických senzorů

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá možnostmi optimalizace planárních elektrod elektrochemických senzorů pro detekci látek ve vodných roztocích. Cílem práce bylo najít vhodný materiál pro výrobu referenčních elektrod a zjistit jak tvar a velikost elektrod ovlivňuje výstupní signál systému. Pro výrobu Ag/AgCl referenčních elektrod bylo použito několik vlastních a komerčních materiálů, které byly porovnány se standardní elektrodou. Navíc bylo vyrobeno několik planárních tříelektrodových systémů s různými velikostmi elektrod a tvary, na kterých byl zkoumán vliv na odezvu celého systému. V závěru jsou uvedeny některé závěry a doporučení pro velikosti a tvary elektrod tříelektrodových systémů.

Czech abstract

Článek se zabývá možnostmi optimalizace planárních elektrod elektrochemických senzorů pro detekci látek ve vodných roztocích. Cílem práce bylo najít vhodný materiál pro výrobu referenčních elektrod a zjistit jak tvar a velikost elektrod ovlivňuje výstupní signál systému. Pro výrobu Ag/AgCl referenčních elektrod bylo použito několik vlastních a komerčních materiálů, které byly porovnány se standardní elektrodou. Navíc bylo vyrobeno několik planárních tříelektrodových systémů s různými velikostmi elektrod a tvary, na kterých byl zkoumán vliv na odezvu celého systému. V závěru jsou uvedeny některé závěry a doporučení pro velikosti a tvary elektrod tříelektrodových systémů.

BibTex


@inproceedings{BUT75677,
 author="Jan {Prášek} and Jana {Pekárková} and Jan {Pekárek} and Petra {Majzlíková} and Radim {Hrdý} and Jana {Drbohlavová} and Jaromír {Hubálek}",
 title="Optimalizace planárních elektrod elektrochemických senzorů",
 annote="Článek se zabývá možnostmi optimalizace planárních elektrod elektrochemických senzorů pro detekci látek ve vodných roztocích. Cílem práce bylo najít vhodný materiál pro výrobu referenčních elektrod a zjistit jak tvar a velikost elektrod ovlivňuje výstupní signál systému. Pro výrobu Ag/AgCl referenčních elektrod bylo použito několik vlastních a komerčních materiálů, které byly porovnány se standardní elektrodou. Navíc bylo vyrobeno několik planárních tříelektrodových systémů s různými velikostmi elektrod a tvary, na kterých byl zkoumán vliv na odezvu celého systému. V závěru jsou uvedeny některé závěry a doporučení pro velikosti a tvary elektrod tříelektrodových systémů.",
 address="NOVPRESS s.r.o.",
 booktitle="Odborný seminář organizovaný International Microelectronics and Packaging Society. Sborník příspěvků.",
 chapter="75677",
 howpublished="print",
 institution="NOVPRESS s.r.o.",
 year="2011",
 month="august",
 pages="34--36",
 publisher="NOVPRESS s.r.o.",
 type="conference paper"
}