Publication detail

Optimalizácia odhadu vzdialenosti v bezdrôtovej ad-hoc senzorovej sieti

Original Title

Optimalizácia odhadu vzdialenosti v bezdrôtovej ad-hoc senzorovej sieti

Language

sk

Original Abstract

Práca sa zaoberá spracovaním parametru RSSI reprezentujúceho veľkosť prijímanej výkonovej úrovne rádiového signálu štandardu IEEE 802.15.4 v ISM pásme 2,4GHz. Vzorky signálu sú spracované pomocou aproximačných metód. Na základe RSSI sa ďalej odhaduje vzdialenosť pomocou logaritmického útlmového modelu prostredia (LNSM). Práca sa zaoberá experimentálnym algoritmom pre implementovanie dynamickej kalibrácie jednotlivých koefcientov nutných pre výpočet samotnej vzdialenosti. Je prevedený návrh, spracovanie a overenie tohoto systému v praxi.

BibTex


@article{BUT75252,
  author="Miroslav {Botta} and Milan {Šimek}",
  title="Optimalizácia odhadu vzdialenosti v bezdrôtovej ad-hoc senzorovej sieti",
  annote="Práca sa zaoberá spracovaním parametru RSSI reprezentujúceho veľkosť prijímanej výkonovej úrovne rádiového signálu štandardu IEEE 802.15.4 v ISM pásme 2,4GHz. Vzorky signálu sú spracované pomocou aproximačných metód. Na základe RSSI sa ďalej odhaduje vzdialenosť pomocou logaritmického útlmového modelu prostredia (LNSM). Práca sa zaoberá experimentálnym algoritmom pre implementovanie dynamickej kalibrácie jednotlivých koefcientov nutných pre výpočet samotnej vzdialenosti. Je prevedený návrh, spracovanie a overenie tohoto systému v praxi.",
  chapter="75252",
  number="36",
  volume="2011",
  year="2011",
  month="june",
  pages="1--7",
  type="journal article - other"
}