Product detail

Modelování dilučních křivek

HARABIŠ, V. MÉZL, M. KOLÁŘ, R.

Product type

software

Abstract

Program vyvinutý jako výstup projektu GAČR GA102/09/16: Zvýšení potenciálu kontrastních zobrazovacích technik magnetické rezonance a ultrasonografie v lékařské diagnostice, umožňuje modelování dilučních křivek pomocí Log-normálního, Erlangova, Gamma, LDRW a Lagged modelu. Program zpracovává naměřená data během perfuzního zobrazování a je určen jak pro ultrazvuková data, tak i pro data z magnetické rezonance. Výstupem programu je základní perfuzní analýza, kdy program odhadne některé důležité parametry (MTT - střední doba průtoku, TP - čas do maximální intenzity, průtok, posun v čase a amplitudě). Pro běh programu je potřeba Matlab R2009b s Optimization Toolboxem. Software je k dispozici na stránkách http://www.ubmi.feec.vutbr.cz/vyzkum-a-vyvoj/produkty

Keywords

diluční křivky, perfuze, lognormal, gamma, erlang, ldrw, lagged, ultrazvuk, magnetická rezonance, perfuzní zobrazování

Create date

31.10.2011

Location

E-330

www

Documents