Publication detail

Řídké reprezentace signálů: Úvod do problematiky

HRBÁČEK, R. RAJMIC, P. VESELÝ, V. ŠPIŘÍK, J.

Original Title

Řídké reprezentace signálů: Úvod do problematiky

Czech Title

Řídké reprezentace signálů: Úvod do problematiky

Language

cs

Original Abstract

Článek je úvodem do problematiky tzv. řídké reprezentace signálů, což lze chápat jako nedourčený systém lineárních rovnic, kde existuje řešení, které má velmi málo nenulových proměnných. Článek se snaží teoretická východiska prezentovat co nejvíce na příkladech a obrázcích a nezabíhá do přílišných detailů. Pozornost je věnována podmínkám na jednoznačnost řešení, řešení úlohy pomocí l1-optimalizace a užitečné tzv. vlastnosti zeslabené isometrie (RIP). Je také jmenováno několik používaných algoritmů pro nalezení řídkých řešení. Na tento článek bezprostředně navazuje další s názvem "Řídké reprezentace signálů: komprimované snímání" uvádějící jednu z dnes nejatraktivnějších aplikací.

Czech abstract

Článek je úvodem do problematiky tzv. řídké reprezentace signálů, což lze chápat jako nedourčený systém lineárních rovnic, kde existuje řešení, které má velmi málo nenulových proměnných. Článek se snaží teoretická východiska prezentovat co nejvíce na příkladech a obrázcích a nezabíhá do přílišných detailů. Pozornost je věnována podmínkám na jednoznačnost řešení, řešení úlohy pomocí l1-optimalizace a užitečné tzv. vlastnosti zeslabené isometrie (RIP). Je také jmenováno několik používaných algoritmů pro nalezení řídkých řešení. Na tento článek bezprostředně navazuje další s názvem "Řídké reprezentace signálů: komprimované snímání" uvádějící jednu z dnes nejatraktivnějších aplikací.

Documents

BibTex


@article{BUT73228,
 author="Radek {Hrbáček} and Pavel {Rajmic} and Vítězslav {Veselý} and Jan {Špiřík}",
 title="Řídké reprezentace signálů: Úvod do problematiky",
 annote="Článek je úvodem do problematiky tzv. řídké reprezentace signálů, což lze chápat jako nedourčený systém lineárních rovnic, kde existuje řešení, které má velmi málo nenulových proměnných. Článek se snaží teoretická východiska prezentovat co nejvíce na příkladech a obrázcích a nezabíhá do přílišných detailů. Pozornost je věnována podmínkám na jednoznačnost řešení, řešení úlohy pomocí l1-optimalizace a užitečné tzv. vlastnosti zeslabené isometrie (RIP). Je také jmenováno několik používaných algoritmů pro nalezení řídkých řešení. Na tento článek bezprostředně navazuje další s názvem "Řídké reprezentace signálů: komprimované snímání" uvádějící jednu z dnes nejatraktivnějších aplikací.",
 chapter="73228",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="50",
 volume="2011",
 year="2011",
 month="september",
 pages="1--10",
 type="journal article - other"
}