Publication detail

Signal Processing Algorithms on AVR32 Platform

Original Title

Signal Processing Algorithms on AVR32 Platform

Czech Title

Signal Processing Algorithms on AVR32 Platform

Language

cs

Original Abstract

DSP aplikace jsou ve většině případů implementovány na specializované procesory (signálové pro-cesory) kvůli velké náročnosti na výpočetní výkon. Architektura AVR32 není rodinou procesorů přímo předurčených pro takovéto aplikace, nicméně, jak tomu začíná být zvykem, je na tyto opera-ce nemálo připraven. Vývojová deska ATEVK1100, která byla k dispozici, není samostatně schop-na zpracovávat audio-signály, proto bylo nutné doplnit ji o rozšiřující rozhraní s ovládací knihov-nou. Cílem celého projektu je vytvoření několika samostatných funkcí realizujících algoritmy po-kročilých hudebních efektů. Základní funkce DSP byly již vytvořeny a jsou dodávány firmou AT-MEL jako knihovna DSP-lib. Tato knihovna je spolu s jinými využívána jako nižší programová vrstva výsledné knihovny.

Czech abstract

DSP aplikace jsou ve většině případů implementovány na specializované procesory (signálové pro-cesory) kvůli velké náročnosti na výpočetní výkon. Architektura AVR32 není rodinou procesorů přímo předurčených pro takovéto aplikace, nicméně, jak tomu začíná být zvykem, je na tyto opera-ce nemálo připraven. Vývojová deska ATEVK1100, která byla k dispozici, není samostatně schop-na zpracovávat audio-signály, proto bylo nutné doplnit ji o rozšiřující rozhraní s ovládací knihov-nou. Cílem celého projektu je vytvoření několika samostatných funkcí realizujících algoritmy po-kročilých hudebních efektů. Základní funkce DSP byly již vytvořeny a jsou dodávány firmou AT-MEL jako knihovna DSP-lib. Tato knihovna je spolu s jinými využívána jako nižší programová vrstva výsledné knihovny.

BibTex


@inproceedings{BUT73150,
  author="Filip {Záplata}",
  title="Signal Processing Algorithms on AVR32 Platform",
  annote="DSP aplikace jsou ve většině případů implementovány na specializované procesory (signálové pro-cesory) kvůli velké náročnosti na výpočetní výkon. Architektura AVR32 není rodinou procesorů přímo předurčených pro takovéto aplikace, nicméně, jak tomu začíná být zvykem, je na tyto opera-ce nemálo připraven. Vývojová deska ATEVK1100, která byla k dispozici, není samostatně schop-na zpracovávat audio-signály, proto bylo nutné doplnit ji o rozšiřující rozhraní s ovládací knihov-nou. Cílem celého projektu je vytvoření několika samostatných funkcí realizujících algoritmy po-kročilých hudebních efektů. Základní funkce DSP byly již vytvořeny a jsou dodávány firmou AT-MEL jako knihovna DSP-lib. Tato knihovna je spolu s jinými využívána jako nižší programová vrstva výsledné knihovny.",
  booktitle="Student EEICT 2011",
  chapter="73150",
  howpublished="print",
  year="2011",
  month="april",
  pages="1--3",
  type="conference paper"
}