Patent detail

Oběžné kolo hydraulických strojů

POCHYLÝ, F. ONDRŮŠEK, Č. VESELÝ, J.

Patent type

Utility model

Abstract

Technické řešení se týká úpravy konstrukce lopatky oběžného kola hydraulických strojů, například odstředivých čerpadel a vodních turbin.

Keywords

oběžné kolo, turbina, čerpadlo

Patent number

19413

Date of registration

16.03.2009

Publisher

Úřad průmyslového vlastníctví

Owner

VUT v Brně FSI, ČKD Blansko Engineering, a.s.

Documents