Patent detail

Třímédiová tryska

JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M. SLÁMA, J.

Patent type

Patent

Abstract

Atomizace kapalin s vysokou či proměnnou viskozitou a/nebo pevnými částicemi je v současnosti prováděna zejména dvoumédiovými tryskami typu airblast, air-assist nebo effervescent za pomoci atomizačního plynu. Uvedený patent řeší tento problém pomocí kombinované trysky effervescent a Y. Tato verze umožňuje nezávislou regulaci obou kapalin, kvalitní atomizaci i při nízkém tlaku. Více v anglické verzi.

Keywords

Třímédiová tryska, effervescent atomizace, odpadní kapaliny, suspenze

Patent number

CZ 296739 B6

Date of registration

21.04.2006

Publisher

Úřad průmyslového vlastnictví v Praze

Owner

VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství