Product detail

Rusterisk

KRAJSA, O. KOUTNÝ, M.

Product type

software

Abstract

Webové rozhraní pro PBX Asterisk využívající PHP a MySQL pro konfiguraci ústředny.

Keywords

Asterisk, PHP, MySQL

Create date

23.11.2010

Location

http://anca.utko.feec.vutbr.cz/

www

Documents