Product detail

Rozdělovač kapalin pro depoziční zařízení

HRDÝ, R. HUBÁLEK, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Rozdělovač kapalin je konstruován jako rotační zařízení pro možnosti bezobslužné výměny až 21 druhů kapalin, které jsou využívány při sériové výrobě nanočástic a modifikací povrchů senzorů. Rozdělovač je pohánen elektromotorem s pevným převodovým stupněm a jeho chod je řízen pomocí PC.

Create date

25.11.2010

Location

Ústav mikroelektroniky, laboratoř 0.65 Technická 3058/10, 616 00, Brno, Česká republika

www