Product detail

Program pro řízení digitálních potenciometrů

KUBÁNEK, D.

Product type

software

Abstract

Program pro řízení digitálních potenciometrů vytvořený v Borland Delphi 6.0 a zkompilovaný do exe souboru. Ke komunikaci používá paralelního portu a je uzpůsoben pro potenciometry AD5242 se sběrnicí I2C a DS1867 se sběrnicí SPI.

Keywords

řízení digitálních potenciometrů, I2C, SPI, LPT

Create date

06.12.2010

Location

www.utko.feec.vutbr.cz/~kubanek/Rizeni-Digpot/

www

Documents