Product detail

Softwarový modul pro zobrazení biomedicínských obrazů

ŘÍHA, K. BENEŠ, R. PŘINOSIL, J.

Product type

software

Abstract

Jedná se o softwarový nástroj pro zefektivnění práce s bio-medicínskými obrazovými daty (obrazy magnetické rezonance, ultrazvukové obrazy a další), která jsou uložena v mezinárodně používaném formátu DICOM. Pomocí tohoto modulu je možné zobrazit jedno- i více-snímkové obrazy, soubory typu DICOMDIR a exportovat je do běžných grafických formátů jako BMP, JPEG a jiných.

Keywords

biomedicínské obrazy, DICOM, vícesnímkové obrazy

Create date

18.11.2009

Location

http://www.stud.feec.vutbr.cz/~xbenes30/DicomLoader/

www