Product detail

Řídící elektronika BLDC motoru

HUBÍK, V. SINGULE, V.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Řídící elektronika s DSP procesorem pro řízení EC motorů. Použité spolu s výkonovou elektronikou.

Keywords

DSP, EC motor, řídicí elektronika

Create date

25.09.2009

Location

Odbor elektrotechniky Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, Brno, Místnost: B1/305

www