Product detail

Přípravek pro měření ohybového zatížení

ŘIHÁČEK, V.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Přípravek slouží k měření ohybového zatížení pomocí tenzometrických snímačů zapojených v celém mostu. Z naměřených hodnot se stanoví kalibrační křivka snímače.

Keywords

Snímač ohybového zatížení, tenzometry

Create date

15.01.2008

Location

B2/406

Documents