Product detail

Zařízení pro monitorování klimatu během růstu rostlin

HUBÁLEK, J. ŽÁK, J.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Zařízení ve formě distribuovaného systému obsahující různé senzory, jež předávají data po sériové lince nadřazenému systému. Měří se teplota, vlhkost, intenzita osvětlení, atmosférický tlak, koncentrace CO2, a teplota, pH a vodivost zálivky.

Keywords

teplota, atmosférický tlak, intenzita osvětlení, vlhkost, CO2, vodivost, pH

Create date

02.06.2008

Location

MZLU