Product detail

Matemetický model kotle

FIEDLER, J. OCHRANA, L.

Product type

ověřená technologie

Abstract

cílem je sestavení matematického modelu kotle a určení závislostí účinnosti kotle na vybraných veličinách

Keywords

matematické modelování; účinnost kotle; provozní parametry

Create date

09.11.2007

Location

Documents