Publication detail

Zkouška modelu segmentové konstrukce

Original Title

Zkouška modelu segmentové konstrukce

Czech Title

Zkouška modelu segmentové konstrukce

Language

cs

Original Abstract

Návrh a výroba modelu segmentové mostní konstrukce předepnuté vnitřními soudržnými a vnějšími nesoudržnými kabely je popsán s ohledem na statické a konstrukční řešení a na technologii výroby a montáže. Ověření chování konstrukce v provozním a mezním stavu. Podrobné sledování fyzikálních vlastnosti betonu během výroby. Design and manufacturing of a model of a segmenta bridge structure prestressed withfinternal bonded cables and external unbonded ones is described from the viewpoint of statical and structural solution and technology of manufacturing and construction. Verification of the behaviour of the structure both in the operating and ultimate state. The physical characteristic of concrete are detailly examined in the course of manufacturing.

Czech abstract

Návrh a výroba modelu segmentové mostní konstrukce předepnuté vnitřními soudržnými a vnějšími nesoudržnými kabely je popsán s ohledem na statické a konstrukční řešení a na technologii výroby a montáže. Ověření chování konstrukce v provozním a mezním stavu. Podrobné sledování fyzikálních vlastnosti betonu během výroby. Design and manufacturing of a model of a segmenta bridge structure prestressed withfinternal bonded cables and external unbonded ones is described from the viewpoint of statical and structural solution and technology of manufacturing and construction. Verification of the behaviour of the structure both in the operating and ultimate state. The physical characteristic of concrete are detailly examined in the course of manufacturing.

BibTex


@inproceedings{BUT6916,
 author="Jiří {Stráský} and Jaroslav {Navrátil} and Radim {Nečas}",
 title="Zkouška modelu segmentové konstrukce",
 annote="Návrh a výroba modelu segmentové mostní konstrukce předepnuté vnitřními soudržnými a vnějšími nesoudržnými kabely je popsán s ohledem na statické a konstrukční řešení a na technologii výroby a montáže. Ověření chování konstrukce v provozním a mezním stavu. Podrobné sledování fyzikálních vlastnosti betonu během výroby.

Design and manufacturing of a model of a segmenta bridge structure prestressed withfinternal bonded cables and external unbonded ones is described from the viewpoint of statical and structural solution and technology of manufacturing and construction. Verification of the behaviour of the structure both in the operating and ultimate state. The physical characteristic of concrete are detailly examined in the course of manufacturing.",
 address="Česká betonářská společnost ČSSI",
 booktitle="Betonářské dny 2001 Sborník ke konferenci",
 chapter="6916",
 institution="Česká betonářská společnost ČSSI",
 year="2001",
 month="november",
 pages="341--346",
 publisher="Česká betonářská společnost ČSSI",
 type="conference paper"
}