Product detail

Softwarová aplikace pro rozpoznávání typu modulací

Ing. Kamil Říha

Product type

prototyp

Abstract

Softwarové zařízení pro analýzu spektrogramů různých druhů modulací. Zařízení vyhodnocuje četnost výskytu hodnot ve spektrogramu v závislosti na čase, nebo na frekvenci. Výsledky analýzy jsou graficky zobrazeny.

Keywords

Modulace, spektrogram, histogram.

Create date

20.12.2006

Location

FEKT VUT, Ústav telekomunikací, BRNO, Purkyňova 118, kancelář 426.

Documents