Product detail

Širokopásmový piezokeramický senzor akustické emise

Sedlák P., Majzner J., Šikula J., Grmela L.,

Product type

prototyp

Abstract

Byl vytvořen piezokeramický senzor, který se blíží k ideálním požadavkům na senzory akustické emise. To jest velkou šířku pracovní frekvenčního pásma při stejné citlivosti.

Keywords

piezoelektrická keramika, širokopásmový senzor, akustická emise

Create date

01.06.2006

Location

UFYZ