Publication detail

Příspěvek k řešení moderních senzorů tlaku

Original Title

Příspěvek k řešení moderních senzorů tlaku

Czech Title

Příspěvek k řešení moderních senzorů tlaku

Language

cs

Original Abstract

Tato disertační práce pojednává o nových metodách měření tlaku, které umožňují bezpečné měření tlaku v průmyslových prostředích. Popisované nové metody měření tlaku jsou založeny na novém optickém principu snímání deformace tlakové membrány. Navržené řešení je unikátní z hlediska principu kalibrace optické trasy, jenž umožňuje využití popisovaných senzorů tlaku pro velké množství průmyslových aplikací bez ohledu na charakteristiku okolního prostředí. Práce je zaměřena na detailní popis měřicích principů, komponent nezbytných pro realizaci senzoru tlaku s optickým principem a vytvoření matematického modelu celého optického tlakového senzoru.

Czech abstract

Tato disertační práce pojednává o nových metodách měření tlaku, které umožňují bezpečné měření tlaku v průmyslových prostředích. Popisované nové metody měření tlaku jsou založeny na novém optickém principu snímání deformace tlakové membrány. Navržené řešení je unikátní z hlediska principu kalibrace optické trasy, jenž umožňuje využití popisovaných senzorů tlaku pro velké množství průmyslových aplikací bez ohledu na charakteristiku okolního prostředí. Práce je zaměřena na detailní popis měřicích principů, komponent nezbytných pro realizaci senzoru tlaku s optickým principem a vytvoření matematického modelu celého optického tlakového senzoru.

BibTex


@phdthesis{BUT66789,
  author="Jaroslav {Kadlec}",
  title="Příspěvek k řešení moderních senzorů tlaku",
  annote="Tato disertační práce pojednává o nových metodách měření tlaku, které umožňují bezpečné měření tlaku v průmyslových prostředích. Popisované nové metody měření tlaku jsou založeny na novém optickém principu snímání deformace tlakové membrány. Navržené řešení je unikátní z hlediska principu kalibrace optické trasy, jenž umožňuje využití popisovaných senzorů tlaku pro velké množství průmyslových aplikací bez ohledu na charakteristiku okolního prostředí. Práce je zaměřena na detailní popis měřicích principů, komponent nezbytných pro realizaci senzoru tlaku s optickým principem a vytvoření matematického modelu celého optického tlakového senzoru.",
  chapter="66789",
  year="2006",
  month="august",
  pages="1",
  type="dissertation"
}