Publication detail

Použití ortogonálních funkcí pro identifikaci dynamických systémů

MACHO, T.

Original Title

Použití ortogonálních funkcí pro identifikaci dynamických systémů

Czech Title

Použití ortogonálních funkcí pro identifikaci dynamických systémů

Language

cs

Original Abstract

Disertační práce je věnována použití ortonormálních bázových funkcí v oblasti identifikace lineárních dynamických systémů s jedním vstupem a jedním výstupem. Jako ortonormální funkce jsou uvažovány funkce, jejichž obrazem jsou racionální lomené funkce, tj. Laguerrovy funkce, Kautzovy funkce a funkce sestavené na základě obecného přístupu ke konstrukci ortonormálních bázových funkcí. Pomocí ortonormálních funkcí jsou sestaveny parametrické modely. Důraz je kladen na modely odvozené od FIR struktury. Nevýhodou klasického FIR modelu je však velký počet parametrů modelu, zvláště leží-li póly identifikovaného systému blízko jednotkové kružnice. Protože obrazem zvolených bázových funkcí jsou racionální lomené funkce, lze zvolit póly bázových funkcí poblíž předpokládaných pólů identifikovaného systému a tím značně snížit počet parametrů modelu. V důsledku ortonormality dochází ke zvýšení numerické stability řešení normálních rovnic. Pro identifikaci parametrů ortonormálních modelů je použita metoda minimalizace chyby predikce. Součástí práce je i simulační ověření vlastností ortonormálních modelů v prostředí softwarového balíku Matlab 6.5.

Czech abstract

Disertační práce je věnována použití ortonormálních bázových funkcí v oblasti identifikace lineárních dynamických systémů s jedním vstupem a jedním výstupem. Jako ortonormální funkce jsou uvažovány funkce, jejichž obrazem jsou racionální lomené funkce, tj. Laguerrovy funkce, Kautzovy funkce a funkce sestavené na základě obecného přístupu ke konstrukci ortonormálních bázových funkcí. Pomocí ortonormálních funkcí jsou sestaveny parametrické modely. Důraz je kladen na modely odvozené od FIR struktury. Nevýhodou klasického FIR modelu je však velký počet parametrů modelu, zvláště leží-li póly identifikovaného systému blízko jednotkové kružnice. Protože obrazem zvolených bázových funkcí jsou racionální lomené funkce, lze zvolit póly bázových funkcí poblíž předpokládaných pólů identifikovaného systému a tím značně snížit počet parametrů modelu. V důsledku ortonormality dochází ke zvýšení numerické stability řešení normálních rovnic. Pro identifikaci parametrů ortonormálních modelů je použita metoda minimalizace chyby predikce. Součástí práce je i simulační ověření vlastností ortonormálních modelů v prostředí softwarového balíku Matlab 6.5.

Documents

BibTex


@phdthesis{BUT66703,
  author="Tomáš {Macho}",
  title="Použití ortogonálních funkcí pro identifikaci dynamických systémů",
  annote="Disertační práce je věnována použití ortonormálních bázových funkcí v oblasti identifikace lineárních dynamických systémů s jedním vstupem a jedním výstupem. Jako ortonormální funkce jsou uvažovány funkce, jejichž   obrazem jsou racionální lomené funkce, tj. Laguerrovy funkce, Kautzovy funkce a funkce sestavené na základě obecného přístupu ke konstrukci ortonormálních bázových funkcí. Pomocí ortonormálních funkcí jsou sestaveny parametrické modely. Důraz je kladen na modely odvozené od FIR struktury. Nevýhodou klasického FIR modelu je však velký počet parametrů modelu, zvláště leží-li póly identifikovaného systému blízko jednotkové kružnice. Protože  obrazem zvolených bázových funkcí jsou racionální lomené funkce, lze zvolit póly bázových funkcí poblíž předpokládaných pólů identifikovaného systému a tím značně snížit počet parametrů modelu. V důsledku ortonormality dochází ke zvýšení numerické stability řešení normálních rovnic. Pro identifikaci parametrů ortonormálních modelů je použita metoda minimalizace chyby predikce. Součástí práce je i simulační ověření vlastností ortonormálních modelů v prostředí softwarového balíku Matlab 6.5.",
  chapter="66703",
  year="2004",
  month="january",
  pages="1",
  type="dissertation"
}