Publication detail

VÝZKUM BEZPEČNOSTNÍCH OBJEKTŮ VD ŠANCE A VD FRYŠTÁK NA HYDRAULICKÝCH MODELECH

ŠULC, J. ŽOUŽELA, M.

Original Title

VÝZKUM BEZPEČNOSTNÍCH OBJEKTŮ VD ŠANCE A VD FRYŠTÁK NA HYDRAULICKÝCH MODELECH

Czech Title

VÝZKUM BEZPEČNOSTNÍCH OBJEKTŮ VD ŠANCE A VD FRYŠTÁK NA HYDRAULICKÝCH MODELECH

Language

cs

Original Abstract

Vodní dílo (VD) Šance na řece Ostravici bylo vybudováno v letech 1965 až 1969. Je provozováno v rámci víceúčelové vodohospodářské soustavy povodí Odry. Jeho hlavním účelem je dodávka surové vody do úpravny na pitnou vodu. Dále plní požadavky na zajištění minimálních průtoků v toku pod nádrží a v profilech níže po toku, snížení povodňových průtoků, účelový chov ryb a energetické využití. Vodní dílo Fryšták bylo v období let 1935 - 1938 zbudováno na Fryštáckém potoce v říčním kilometru 4,225 severně nad městem Zlín. Původně měla nádrž sloužit především k vodárenským účelům. Od roku 1996 však není voda z nádrže pro zásobování obyvatel pitnou vodou využívána. Mezi další účely VD pak patří zajištění minimálních průtoků ve Fryštáckém potoce pod VD a ochrana poproudně ležícího území (Zlína) před extrémními průtoky (transformace povodňových průtoků).

Czech abstract

Vodní dílo (VD) Šance na řece Ostravici bylo vybudováno v letech 1965 až 1969. Je provozováno v rámci víceúčelové vodohospodářské soustavy povodí Odry. Jeho hlavním účelem je dodávka surové vody do úpravny na pitnou vodu. Dále plní požadavky na zajištění minimálních průtoků v toku pod nádrží a v profilech níže po toku, snížení povodňových průtoků, účelový chov ryb a energetické využití. Vodní dílo Fryšták bylo v období let 1935 - 1938 zbudováno na Fryštáckém potoce v říčním kilometru 4,225 severně nad městem Zlín. Původně měla nádrž sloužit především k vodárenským účelům. Od roku 1996 však není voda z nádrže pro zásobování obyvatel pitnou vodou využívána. Mezi další účely VD pak patří zajištění minimálních průtoků ve Fryštáckém potoce pod VD a ochrana poproudně ležícího území (Zlína) před extrémními průtoky (transformace povodňových průtoků).

Documents

BibTex


@proceedings{BUT65726,
 author="Jan {Šulc} and Michal {Žoužela}",
 title="VÝZKUM BEZPEČNOSTNÍCH OBJEKTŮ VD ŠANCE A VD FRYŠTÁK NA HYDRAULICKÝCH MODELECH",
 annote="Vodní dílo (VD) Šance na řece Ostravici bylo vybudováno v letech 1965 až 1969. Je provozováno v rámci víceúčelové vodohospodářské soustavy povodí Odry. Jeho hlavním účelem je dodávka surové vody do úpravny na pitnou vodu. Dále plní požadavky na zajištění minimálních průtoků v toku pod nádrží a v profilech níže po toku, snížení povodňových průtoků, účelový chov ryb a energetické využití. Vodní dílo Fryšták bylo v období let 1935 - 1938 zbudováno na Fryštáckém potoce v říčním kilometru 4,225 severně nad městem Zlín. Původně měla nádrž sloužit především k vodárenským účelům. Od roku 1996 však není voda z nádrže pro zásobování obyvatel pitnou vodou využívána. Mezi další účely VD pak patří zajištění minimálních průtoků ve Fryštáckém potoce pod VD a ochrana poproudně ležícího území (Zlína) před extrémními průtoky (transformace povodňových průtoků).",
 address="STU v Bratislavě",
 booktitle="Sympozium hydtotechikov",
 chapter="65726",
 edition="sborník",
 institution="STU v Bratislavě",
 year="2008",
 month="may",
 pages="215",
 publisher="STU v Bratislavě",
 type="conference proceedings"
}