Publication detail

Management rizik souvisejících s dodávkou stavebního díla

KORYTÁROVÁ, J. HROMÁDKA, V. PUCHÝŘ, B. HRABINCOVÁ, D. HANÁK, T. MARKOVÁ, L. GALATÍKOVÁ, M. STEHNO, P. MAZÁNEK, K. KINDERMANN, T. RUDY, V. JEDLIČKA, L.

Original Title

Management rizik souvisejících s dodávkou stavebního díla

Czech Title

Management rizik souvisejících s dodávkou stavebního díla

Language

cs

Original Abstract

Výstavba stavebních děl představuje velmi složitý proces skládající se z velkého množství činností a velkého množství subjektů, které do jednotlivých fází zasahují. Činnosti odehrávající se v jednotlivých fázích životního cyklu stavebního díla jsou zatíženy náklady a je v zájmu všech zúčastněných stran, aby byly finanční prostředky všech účastníků tohoto procesu využity efektivně bez zbytečných ztrát. Z tohoto důvodu je potřebné již v prvotní fázi životního cyklu projektu stavby zjistit ty činnosti, které mohou být nositeli potenciálních rizikových faktorů, které mohou náklady projektu stavby ovlivňovat.

Czech abstract

Výstavba stavebních děl představuje velmi složitý proces skládající se z velkého množství činností a velkého množství subjektů, které do jednotlivých fází zasahují. Činnosti odehrávající se v jednotlivých fázích životního cyklu stavebního díla jsou zatíženy náklady a je v zájmu všech zúčastněných stran, aby byly finanční prostředky všech účastníků tohoto procesu využity efektivně bez zbytečných ztrát. Z tohoto důvodu je potřebné již v prvotní fázi životního cyklu projektu stavby zjistit ty činnosti, které mohou být nositeli potenciálních rizikových faktorů, které mohou náklady projektu stavby ovlivňovat.

Documents

BibTex


@book{BUT62031,
 author="Jana {Korytárová} and Vít {Hromádka} and Bohumil {Puchýř} and Dagmar {Hrabincová} and Tomáš {Hanák} and Leonora {Marková} and Milada {Galatíková} and Pavel {Stehno} and Karel {Mazánek} and Tomáš {Kindermann} and Vladimír {Rudy} and Libor {Jedlička}",
 title="Management rizik souvisejících s dodávkou stavebního díla",
 annote="Výstavba stavebních děl představuje velmi složitý proces skládající se z velkého množství činností a velkého množství subjektů, které do jednotlivých fází zasahují. Činnosti odehrávající se v jednotlivých fázích životního cyklu stavebního díla jsou zatíženy náklady a je v zájmu všech zúčastněných stran, aby byly finanční prostředky všech účastníků tohoto procesu využity efektivně bez zbytečných ztrát. Z tohoto důvodu je potřebné již v prvotní fázi životního cyklu projektu stavby zjistit ty činnosti, které mohou být nositeli potenciálních rizikových faktorů, které mohou náklady projektu stavby ovlivňovat.",
 address="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
 chapter="62031",
 edition="První",
 howpublished="print",
 institution="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
 year="2011",
 month="september",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
 type="book"
}