Publication detail

Technologičnost konstrukce a retrofitting výrobních strojů

Original Title

Technologičnost konstrukce a retrofitting výrobních strojů

Czech Title

Technologičnost konstrukce a retrofitting výrobních strojů

Language

cs

Original Abstract

Publikace je zaměřena na retrofiting výrobních strojů, pod kterým rozumíme nejen jejich opravu, ale zejména jejich modernizaci a doplnění mechanizačních a automatizačních uzlů. Retrofiting výrobních strojů vyžaduje zvládnutí celé řady dílčích procesů, mezi které bezesporu náleží analýza poruch výrobních strojů a jejich příčin, volba metodiky postupu opravy, zohlednění technologičnosti konstrukce, volba úrovně modernizace stroje, posouzení úrovně bezpečnosti retrofitovaného stroje a jeho technicko-ekonomické zhodnoceni.

Czech abstract

Publikace je zaměřena na retrofiting výrobních strojů, pod kterým rozumíme nejen jejich opravu, ale zejména jejich modernizaci a doplnění mechanizačních a automatizačních uzlů. Retrofiting výrobních strojů vyžaduje zvládnutí celé řady dílčích procesů, mezi které bezesporu náleží analýza poruch výrobních strojů a jejich příčin, volba metodiky postupu opravy, zohlednění technologičnosti konstrukce, volba úrovně modernizace stroje, posouzení úrovně bezpečnosti retrofitovaného stroje a jeho technicko-ekonomické zhodnoceni.

BibTex


@book{BUT62011,
 author="Zdeněk {Kolíbal} and Radek {Knoflíček} and Petr {Blecha} and Ivan {Vavřík}",
 title="Technologičnost konstrukce a retrofitting výrobních strojů",
 annote="Publikace je zaměřena na retrofiting výrobních strojů, pod kterým rozumíme nejen jejich opravu, ale zejména jejich modernizaci a doplnění mechanizačních a automatizačních uzlů. Retrofiting výrobních strojů vyžaduje zvládnutí celé řady dílčích procesů, mezi které bezesporu náleží analýza poruch výrobních strojů a jejich příčin, volba metodiky postupu opravy, zohlednění technologičnosti konstrukce, volba úrovně modernizace stroje, posouzení úrovně bezpečnosti retrofitovaného stroje a jeho technicko-ekonomické zhodnoceni.",
 address="Vysoké učení technické v Brně - nakladatelství VUTIUM",
 chapter="62011",
 edition="monografie",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně - nakladatelství VUTIUM",
 year="2010",
 month="december",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně - nakladatelství VUTIUM",
 type="book"
}