Publication detail

Základy technologie mikroelektronických obvodů a systémů

Original Title

Základy technologie mikroelektronických obvodů a systémů

Czech Title

Základy technologie mikroelektronických obvodů a systémů

Language

cs

Original Abstract

Kniha podává přehled základů pro návrh, konstrukci a užívání elektronických obvodů a systémů z pohledu hardware. Zvláštní důraz je kladen na bezolovnaté pájení a moderní technologické postupy.

Czech abstract

Kniha podává přehled základů pro návrh, konstrukci a užívání elektronických obvodů a systémů z pohledu hardware. Zvláštní důraz je kladen na bezolovnaté pájení a moderní technologické postupy.

BibTex


@book{BUT61695,
 author="Ivan {Szendiuch}",
 title="Základy technologie mikroelektronických obvodů a systémů",
 annote="Kniha podává přehled základů pro návrh, konstrukci a užívání elektronických obvodů a systémů z pohledu hardware. Zvláštní důraz je kladen na bezolovnaté pájení a moderní technologické postupy.",
 address="VUTIUM",
 chapter="61695",
 edition="1",
 institution="VUTIUM",
 year="2006",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="VUTIUM",
 type="book"
}