Publication detail

Astronomic Measurements in Czech Part of Sneznik Network

MACHOTKA, R. VONDRÁK, J.

Original Title

Astronomic Measurements in Czech Part of Sneznik Network

English Title

Astronomic Measurements in Czech Part of Sneznik Network

Type

abstract

Language

en

Original Abstract

Článek obsahuje přehled astronomických měření v české části geofyzikální sítě Sněžník a zhodnocení jejich výsledků. Jsou popsány použité metody měření. Výsledky měření z roku 2002 jsou porovnány s výsledky předchozích měření. Dále jsou uvedeny zjištěné tížnicové odchylky vzhledem k elipsoidu WGS 84 a mapy průběhu izolinií. Závěrem je vyhotovena mapa kvazigeoidu metodou astronomické nivelace. Hodnoty tížnicových odchylek a výšek kvazigeoidu jsou porovnány s hodnotami určenými z gravimetrických dat. Je také provedeno srovnání s metodou GPS/nivelace.

English abstract

Článek obsahuje přehled astronomických měření v české části geofyzikální sítě Sněžník a zhodnocení jejich výsledků. Jsou popsány použité metody měření. Výsledky měření z roku 2002 jsou porovnány s výsledky předchozích měření. Dále jsou uvedeny zjištěné tížnicové odchylky vzhledem k elipsoidu WGS 84 a mapy průběhu izolinií. Závěrem je vyhotovena mapa kvazigeoidu metodou astronomické nivelace. Hodnoty tížnicových odchylek a výšek kvazigeoidu jsou porovnány s hodnotami určenými z gravimetrických dat. Je také provedeno srovnání s metodou GPS/nivelace.

Released

14.09.2005

Publisher

GED FAST VUT v Brně

Location

Dolní Morava, ČR

Pages from

29

Pages to

30

Pages count

1

BibTex


@misc{BUT60353,
 author="Radovan {Machotka} and Jiří {Vondrák}",
 title="Astronomic Measurements in Czech Part of Sneznik Network",
 annote="Článek obsahuje přehled astronomických měření v české části geofyzikální sítě Sněžník a zhodnocení jejich výsledků. Jsou popsány použité metody měření. Výsledky měření z roku 2002 jsou porovnány s výsledky předchozích měření. Dále jsou uvedeny zjištěné tížnicové odchylky vzhledem k elipsoidu WGS 84 a mapy průběhu izolinií. Závěrem je vyhotovena mapa kvazigeoidu metodou astronomické nivelace. Hodnoty tížnicových odchylek a výšek kvazigeoidu jsou porovnány s hodnotami určenými z gravimetrických dat. Je také provedeno srovnání s metodou GPS/nivelace.",
 address="GED FAST VUT v Brně",
 booktitle="1st Czech-Polish Symposium Brno-Wroclaw",
 chapter="60353",
 edition="1",
 institution="GED FAST VUT v Brně",
 year="2005",
 month="september",
 pages="29--30",
 publisher="GED FAST VUT v Brně",
 type="abstract"
}