Publication detail

Termomechanika

Original Title

Termomechanika

Czech Title

Termomechanika

Language

cs

Original Abstract

Základní pojmy a zákony termodynamiky. Rovnice stavu pro ideální a reálné plyny. Směsi ideálních plynů. Termodynamika par. Směsi plynů a par. Vlhký vzduch. Termodynamika proudících plynů a par. Tepelné oběhy plynové a parní. Kompresory. Termochemie a spalování. Základy přenosu tepla vedením konvekcí a zářením. Stacionární prostup tepla a tepelné výměníky.

Czech abstract

Základní pojmy a zákony termodynamiky. Rovnice stavu pro ideální a reálné plyny. Směsi ideálních plynů. Termodynamika par. Směsi plynů a par. Vlhký vzduch. Termodynamika proudících plynů a par. Tepelné oběhy plynové a parní. Kompresory. Termochemie a spalování. Základy přenosu tepla vedením konvekcí a zářením. Stacionární prostup tepla a tepelné výměníky.

Documents

BibTex


@misc{BUT58829,
 author="Milan {Pavelek} and Eva {Janotková} and Bohumil {Sekanina} and František {Kavička} and Miroslav {Jícha}",
 title="Termomechanika",
 annote="Základní pojmy a zákony termodynamiky. Rovnice stavu pro ideální a reálné plyny. Směsi ideálních plynů. Termodynamika par. Směsi plynů a par. Vlhký vzduch. Termodynamika proudících plynů a par. Tepelné oběhy plynové a parní. Kompresory. Termochemie a spalování. Základy přenosu tepla vedením konvekcí a zářením. Stacionární prostup tepla a tepelné výměníky.",
 address="Akademické nakladatelství CERM",
 booktitle="Termomechanika",
 chapter="58829",
 institution="Akademické nakladatelství CERM",
 year="2003",
 month="january",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM",
 type="course reader"
}