Publication detail

Komplexní nelineární dynamické systémy,bifurkace.

Original Title

Komplexní nelineární dynamické systémy,bifurkace.

Czech Title

Komplexní nelineární dynamické systémy,bifurkace.

Language

cs

Original Abstract

Elektrické regulační pohony vnímáme z hlediska dynamiky jako komplexní nelineární dynamické systémy . Téměř každá struktura vykazuje nelinearity vnášející do dynamického chování , zejména při změnách parametrů, zajímavé vlastnosti na bázi nepravidelností v průbězích stavových veličin. S tímto fenomenem úzce souvisí takové pojmy jako jsou : podivný atraktor, (strange attractor), deterministicý chaos, bifurkace , nelineární dynamický systém. V tomto příspěvku je pozornost zaměřena zejména na bifurkační analýzu.

Czech abstract

Elektrické regulační pohony vnímáme z hlediska dynamiky jako komplexní nelineární dynamické systémy . Téměř každá struktura vykazuje nelinearity vnášející do dynamického chování , zejména při změnách parametrů, zajímavé vlastnosti na bázi nepravidelností v průbězích stavových veličin. S tímto fenomenem úzce souvisí takové pojmy jako jsou : podivný atraktor, (strange attractor), deterministicý chaos, bifurkace , nelineární dynamický systém. V tomto příspěvku je pozornost zaměřena zejména na bifurkační analýzu.

BibTex


@inproceedings{BUT5799,
 author="Josef {Koláčný} and Aleš {Honzák}",
 title="Komplexní nelineární dynamické systémy,bifurkace.",
 annote="Elektrické regulační pohony vnímáme z hlediska dynamiky jako komplexní nelineární dynamické systémy . Téměř každá struktura vykazuje nelinearity vnášející do dynamického chování , zejména při změnách parametrů, zajímavé vlastnosti na bázi nepravidelností v průbězích stavových veličin. S tímto fenomenem úzce souvisí takové pojmy jako jsou : podivný atraktor, (strange attractor), deterministicý chaos, bifurkace , nelineární dynamický systém.
V tomto příspěvku je pozornost zaměřena zejména na bifurkační analýzu.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií,Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky.",
 booktitle="EPVE 2002 Elektrické pohony a výkonová elektronika",
 chapter="5799",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií,Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky.",
 year="2002",
 month="january",
 pages="170",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií,Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky.",
 type="conference paper"
}