Publication detail

Nízkoenergetické struktury pro FV články

Original Title

Nízkoenergetické struktury pro FV články

Czech Title

Nízkoenergetické struktury pro FV články

Language

cs

Original Abstract

řeší zvýšení efektivity solárních článků

Czech abstract

řeší zvýšení efektivity solárních článků

BibTex


@techreport{BUT57548,
  author="Ivan {Szendiuch} and Jiří {Hladík}",
  title="Nízkoenergetické struktury pro FV články",
  annote="řeší zvýšení efektivity solárních článků",
  chapter="57548",
  year="2006",
  month="december",
  pages="1",
  type="report"
}