Publication detail

Výzkum metod segmentace obrazu založených na hranových detektorech a objektových modelech

Original Title

Výzkum metod segmentace obrazu založených na hranových detektorech a objektových modelech

Czech Title

Výzkum metod segmentace obrazu založených na hranových detektorech a objektových modelech

Language

cs

Original Abstract

Výzkumná zpráva se zabývá analýzou metod hranové detekce pro přesné vyhodnocení rozměrů objektů ve 2D obrazech.

Czech abstract

Výzkumná zpráva se zabývá analýzou metod hranové detekce pro přesné vyhodnocení rozměrů objektů ve 2D obrazech.

BibTex


@techreport{BUT56867,
 author="Zoltán {Nagy} and Otakar {Wilfert} and Kamil {Vrba}",
 title="Výzkum metod segmentace obrazu založených na hranových detektorech a objektových modelech",
 annote="Výzkumná zpráva se zabývá analýzou metod hranové detekce pro přesné vyhodnocení rozměrů objektů ve 2D obrazech.",
 address="MPO ČR - FD-K2/01",
 booktitle="MPO ČR - FD-K2/01",
 chapter="56867",
 edition="MPO ČR - FD-K2/01",
 institution="MPO ČR - FD-K2/01",
 year="2002",
 month="january",
 pages="1",
 publisher="MPO ČR - FD-K2/01",
 type="report"
}