Publication detail

Modelování mikrovlnných struktur v časové oblasti. Dílčí zpráva o řešení grantového projektu GAČR č. 102/01/0571

Original Title

Modelování mikrovlnných struktur v časové oblasti. Dílčí zpráva o řešení grantového projektu GAČR č. 102/01/0571

Czech Title

Modelování mikrovlnných struktur v časové oblasti. Dílčí zpráva o řešení grantového projektu GAČR č. 102/01/0571

Language

cs

Original Abstract

Zpráva popisuje výsledky druhého roku řešení grantového projektu.

Czech abstract

Zpráva popisuje výsledky druhého roku řešení grantového projektu.

BibTex


@techreport{BUT56855,
 author="Zbyněk {Raida} and Zbyněk {Škvor}",
 title="Modelování mikrovlnných struktur v časové oblasti. Dílčí zpráva o řešení grantového projektu GAČR č. 102/01/0571",
 annote="Zpráva popisuje výsledky druhého roku řešení grantového projektu.",
 address="FEKT VUT v Brně, UREL",
 booktitle="Oponovaná výzkumná zpráva.",
 chapter="56855",
 edition="neuvedeno",
 institution="FEKT VUT v Brně, UREL",
 year="2002",
 month="december",
 pages="1",
 publisher="FEKT VUT v Brně, UREL",
 type="report"
}