Publication detail

Ulice v urbanistické struktuře - Inženýrské sítě v uličním prostoru

Original Title

Ulice v urbanistické struktuře - Inženýrské sítě v uličním prostoru

Czech Title

Ulice v urbanistické struktuře - Inženýrské sítě v uličním prostoru

Language

cs

Original Abstract

Tato část výzkumu pojednává o uplatnění a limitující funkci inženýrských sítí v uličním prostoru a o vzájemných vazbách sítí k budovám, stromům a vodním tokům v souladu s ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.

Czech abstract

Tato část výzkumu pojednává o uplatnění a limitující funkci inženýrských sítí v uličním prostoru a o vzájemných vazbách sítí k budovám, stromům a vodním tokům v souladu s ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.

BibTex


@techreport{BUT56378,
 author="Gabriel {Kopáčik} and Zdenka {Lhotáková}",
 title="Ulice v urbanistické struktuře - Inženýrské sítě v uličním prostoru",
 annote="Tato část výzkumu pojednává o uplatnění a limitující funkci inženýrských sítí v uličním prostoru a o vzájemných vazbách sítí k budovám, stromům a vodním tokům v souladu s ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.",
 address="MŠMT",
 chapter="56378",
 edition="grantový projekt GAČR",
 institution="MŠMT",
 year="2001",
 month="november",
 publisher="MŠMT",
 type="report"
}