Publication detail

Experimentální ověřování metody plochých lisů pro zjišťování napjatosti a modulů pružnosti cihelného zdiva

Original Title

Experimentální ověřování metody plochých lisů pro zjišťování napjatosti a modulů pružnosti cihelného zdiva

Czech Title

Experimentální ověřování metody plochých lisů pro zjišťování napjatosti a modulů pružnosti cihelného zdiva

Language

cs

Original Abstract

Experimental CHecking of Flat Jack Method for Determination of Stress and Elasticity Modulus of Brick Masonry

Czech abstract

Experimental CHecking of Flat Jack Method for Determination of Stress and Elasticity Modulus of Brick Masonry

BibTex


@techreport{BUT56110,
 author="Jiří {Adámek} and Michal {Stehlík}",
 title="Experimentální ověřování metody plochých lisů pro zjišťování napjatosti a modulů pružnosti cihelného zdiva",
 annote="Experimental CHecking of Flat Jack Method for Determination of Stress and Elasticity Modulus of Brick Masonry",
 address="ÚTAM AVČR",
 chapter="56110",
 edition="T01",
 institution="ÚTAM AVČR",
 year="1999",
 month="august",
 pages="1--30",
 publisher="ÚTAM AVČR",
 type="report"
}