Publication detail

DEŠŤOMĚRNÉ PODKLADY PRO POTŘEBY POSUZOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STOKOVÝCH SÍTÍ

Original Title

DEŠŤOMĚRNÉ PODKLADY PRO POTŘEBY POSUZOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STOKOVÝCH SÍTÍ

Czech Title

DEŠŤOMĚRNÉ PODKLADY PRO POTŘEBY POSUZOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STOKOVÝCH SÍTÍ

Language

cs

Original Abstract

Stokové sítě patří mezi nejdražší a provozně nejsložitější prvky městské infrastruktury. Proto je jejich navrhování a provoz stále středem pozornosti jak z hlediska vědeckého výzkumu, tak i z hlediska legislativních podkladů v relaci s požadavky ochrany životního prostředí. V ČR je jednotná stoková soustava nejrozšířenějším typem odvodnění urbanizovaných území. Hydraulická kapacita těchto odvodňovacích sítí byla a je z ekonomických důvodů navrhována v České republice při aplikaci klasických metod na základě blokových dešťů odvozených ze sestupných náhradních řad na periodicitu p=1,0 až 0,5. To vede k potřebě návrhu velkého množství odlehčovacích komor, které jsou přímým a prozatím málo kontrolovatelným propojem stokové sítě s recipientem. Určení tzv. hraničního (mezního) odtoku má současně významný vliv na funkci a účinnost čistírny odpadních vod, resp. fungování celého integrovaného systému odvodnění.

Czech abstract

Stokové sítě patří mezi nejdražší a provozně nejsložitější prvky městské infrastruktury. Proto je jejich navrhování a provoz stále středem pozornosti jak z hlediska vědeckého výzkumu, tak i z hlediska legislativních podkladů v relaci s požadavky ochrany životního prostředí. V ČR je jednotná stoková soustava nejrozšířenějším typem odvodnění urbanizovaných území. Hydraulická kapacita těchto odvodňovacích sítí byla a je z ekonomických důvodů navrhována v České republice při aplikaci klasických metod na základě blokových dešťů odvozených ze sestupných náhradních řad na periodicitu p=1,0 až 0,5. To vede k potřebě návrhu velkého množství odlehčovacích komor, které jsou přímým a prozatím málo kontrolovatelným propojem stokové sítě s recipientem. Určení tzv. hraničního (mezního) odtoku má současně významný vliv na funkci a účinnost čistírny odpadních vod, resp. fungování celého integrovaného systému odvodnění.

BibTex


@inbook{BUT54909,
 author="Jan {Mičín} and Petr {Prax} and Pavel {Ošmera}",
 title="DEŠŤOMĚRNÉ PODKLADY PRO POTŘEBY POSUZOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STOKOVÝCH SÍTÍ",
 annote="Stokové sítě patří mezi nejdražší a provozně nejsložitější prvky městské infrastruktury. Proto je jejich navrhování a provoz stále středem pozornosti jak z hlediska vědeckého výzkumu, tak i z hlediska legislativních podkladů v relaci s požadavky ochrany životního prostředí. 
V ČR je jednotná stoková soustava nejrozšířenějším typem odvodnění urbanizovaných území. Hydraulická kapacita těchto odvodňovacích sítí byla a je z ekonomických důvodů navrhována v České republice při aplikaci klasických metod na základě blokových dešťů odvozených ze sestupných náhradních řad na periodicitu p=1,0 až 0,5. To vede k potřebě návrhu velkého množství odlehčovacích komor, které jsou přímým a prozatím málo kontrolovatelným propojem stokové sítě s recipientem. Určení tzv. hraničního (mezního) odtoku má současně významný vliv na funkci a účinnost čistírny odpadních vod, resp. fungování celého integrovaného systému odvodnění.",
 address="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
 booktitle="Analýza vybraných procesů odvodnění urbanizovaných celků",
 chapter="54909",
 edition="1",
 institution="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
 year="2003",
 month="january",
 pages="12",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
 type="book chapter"
}