Publication detail

Broadband point to point connection in metropolitan networks

ŠPORIK, J. FILKA, M. TEJKAL, V. REICHERT, P.

Original Title

Broadband point to point connection in metropolitan networks

Czech Title

Širokopásmové spoje v metropolitních sítích

English Title

Broadband point to point connection in metropolitan networks

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

In this paper, the possibilities of the most suitable choice of broadband data link connection in metropolitan networks are discussed. Broadband services, mainly package Triple Play consisted of broadband connection to the Internet, IPTV (Television over Internet Protocol), and VoIP (Voice over Internet Protocol), and their requirements on point-to-point connection are introduced. On the assumption that there is needed to connect two points at the 200 m distance, several possibilities can be offered. Wired possibility is to connect two points by optic fibre with length 300 m and media convertors or optic switches. Wireless solution is using of FSO (Free-Space-Optics) data link or microwave data link. All types of connection are measured by AXS-200/850 and results of measured parameters defined in RFC 2544 are discussed. Parameters are throughput and latency on link and data layer. Influence of increasing atmospheric attenuation on BER (Bit-Error-Rate) is described for FSO solution. The price of acquisition is listed for all possibilities of connection.

Czech abstract

V tomto článku jsou diskutovány možnosti volby typu nejvhodnějšího širokopásmového datového v metropolitních sítích. Jsou popsány požadavky širokopásmových služeb na spojení bod-bod, zejména balíček Triple Play, který se skládala z širokopásmového připojení k internetu, IPTV (Television over Internet Protocol) a VoIP (Voice over Internet Protocol). Za předpokladu, že je potřeba spojit dva body ve vzdálenosti 200 m, je možné využít několik možností spojení. Využití za pomoci kabelů znamená spojit dva body optickým vláknem o délce 300 m s media konvertory nebo optickými přepínači. Bezdrátové řešení znamená použít použit FSO (Free-Space-Optics) pro datový spoj, nebo mikrovlnný datový spoj. Všechny uvedené typy připojení jsou měřeny pomocí AXS-200/850. Jsou diskutovány výsledky naměřených parametrů definovaných v RFC 2544. Mezi tyto parametry patří propustnost a zpoždění na linkové a síťové vrstvě. Vliv zvýšení atmosférického útlumu na BER (Bit-Error-Rate) je popsán pro řešení FSO. Pořizovací cena je diskutována pro všechny možnosti připojení.

English abstract

In this paper, the possibilities of the most suitable choice of broadband data link connection in metropolitan networks are discussed. Broadband services, mainly package Triple Play consisted of broadband connection to the Internet, IPTV (Television over Internet Protocol), and VoIP (Voice over Internet Protocol), and their requirements on point-to-point connection are introduced. On the assumption that there is needed to connect two points at the 200 m distance, several possibilities can be offered. Wired possibility is to connect two points by optic fibre with length 300 m and media convertors or optic switches. Wireless solution is using of FSO (Free-Space-Optics) data link or microwave data link. All types of connection are measured by AXS-200/850 and results of measured parameters defined in RFC 2544 are discussed. Parameters are throughput and latency on link and data layer. Influence of increasing atmospheric attenuation on BER (Bit-Error-Rate) is described for FSO solution. The price of acquisition is listed for all possibilities of connection.

Keywords

Broadband service, Metropolitan network, point-to-point connection

RIV year

2010

Released

16.11.2010

Pages from

1

Pages to

5

Pages count

5

BibTex


@article{BUT50919,
 author="Jan {Šporik} and Miloslav {Filka} and Vladimír {Tejkal} and Pavel {Reichert}",
 title="Broadband point to point connection in metropolitan networks",
 annote="In this paper, the possibilities of the most suitable choice of broadband data link connection in metropolitan networks are discussed. Broadband services, mainly package Triple Play consisted of broadband connection to the Internet, IPTV (Television over Internet Protocol), and VoIP (Voice over Internet Protocol), and their requirements on point-to-point connection are introduced. On the assumption that there is needed to connect two points at the 200 m distance, several possibilities can be offered. Wired possibility is to connect two points by optic fibre with length 300 m and media convertors or optic switches. Wireless solution is using of FSO (Free-Space-Optics) data link or microwave data link. All types of connection are measured by AXS-200/850 and results of measured parameters defined in RFC 2544 are discussed. Parameters are throughput and latency on link and data layer. Influence of increasing atmospheric attenuation on BER (Bit-Error-Rate) is described for FSO solution. The price of acquisition is listed for all possibilities of connection.",
 chapter="50919",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="101",
 volume="2010",
 year="2010",
 month="november",
 pages="1--5",
 type="journal article"
}