Publication detail

Tepelná čerpadla - simulace celoročního provozu zemního kapalinového kolektoru

ŠIKULA, O. PLÁŠEK, J.

Original Title

Tepelná čerpadla - simulace celoročního provozu zemního kapalinového kolektoru

Czech Title

Tepelná čerpadla - simulace celoročního provozu zemního kapalinového kolektoru

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá simulací modelového případu zemního rýhového kolektoru sloužícího jako zdroj tepla a chladu pro reversní tepelné čerpadlo kterým je následně vytápěn a chlazen menší rodinný dům. Cílem simulace bylo co možná nejvěrněji nasimulovat teplotní poměry v zemině kolem kolektoru ve vazbě na velmi podrobné a co nejpřesnější potřeby tepla a chladu vybraného rodinného domu.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá simulací modelového případu zemního rýhového kolektoru sloužícího jako zdroj tepla a chladu pro reversní tepelné čerpadlo kterým je následně vytápěn a chlazen menší rodinný dům. Cílem simulace bylo co možná nejvěrněji nasimulovat teplotní poměry v zemině kolem kolektoru ve vazbě na velmi podrobné a co nejpřesnější potřeby tepla a chladu vybraného rodinného domu.

Documents

BibTex


@article{BUT50819,
 author="Ondřej {Šikula} and Josef {Plášek}",
 title="Tepelná čerpadla - simulace celoročního provozu zemního kapalinového kolektoru",
 annote="Příspěvek se zabývá simulací modelového případu zemního rýhového kolektoru sloužícího jako zdroj tepla a chladu pro reversní tepelné čerpadlo kterým je následně vytápěn a chlazen menší rodinný dům. Cílem simulace bylo co možná nejvěrněji nasimulovat teplotní poměry v zemině kolem kolektoru ve vazbě na velmi podrobné a co nejpřesnější potřeby tepla a chladu vybraného rodinného domu.",
 address="Topinfo s.r.o",
 chapter="50819",
 institution="Topinfo s.r.o",
 number="2",
 volume="2011",
 year="2011",
 month="february",
 pages="1--9",
 publisher="Topinfo s.r.o",
 type="journal article - other"
}