Publication detail

Binary modulation formats in optical access networks

TEJKAL, V. FILKA, M. REICHERT, P. ŠPORIK, J.

Original Title

Dvoustavové modulační formáty v optických přístupových sítích

Czech Title

Dvoustavové modulační formáty v optických přístupových sítích

English Title

Binary modulation formats in optical access networks

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

V článku jsme se zabývali dvoustavovými modulačními formáty a jejich uplatněním v pasivních optických sítích. Pasivní optická síť je charakteristická dělením optického signálu mezi několik koncových účastníků pomocí pasivních splitterů, které přidávají do sítě značný útlum. V simulacích byla zkoumána výkonnost vybraných modulačních formátů v závislosti na vysílacím výkonu za účelem ověření, zda nedochází ke zkreslení signálu. Dále byla zkoumána minimální chybovost celého systému pro každý modulační formát. Cílem bylo najít vhodné modulace, které by umožňovaly prodloužení dosahu a dělícího poměru současných pasivních optických sítí.

Czech abstract

V článku jsme se zabývali dvoustavovými modulačními formáty a jejich uplatněním v pasivních optických sítích. Pasivní optická síť je charakteristická dělením optického signálu mezi několik koncových účastníků pomocí pasivních splitterů, které přidávají do sítě značný útlum. V simulacích byla zkoumána výkonnost vybraných modulačních formátů v závislosti na vysílacím výkonu za účelem ověření, zda nedochází ke zkreslení signálu. Dále byla zkoumána minimální chybovost celého systému pro každý modulační formát. Cílem bylo najít vhodné modulace, které by umožňovaly prodloužení dosahu a dělícího poměru současných pasivních optických sítí.

English abstract

In this paper the binary modulation formats and their application in passive optical networks have been discussed. Passive optical networks are characterized by dividing the optical signal between several end users by using passive splitters, which added a significant attenuation to the network. The performance of the selected modulation formats, depending on the transmitter power in order to verify that there is no signal distortion, has been examined in our simulations. A minimal error rate of the system for each modulation format has been also examined. Finding a suitable modulation, which would allow extension of the distance and splitting ration in current passive optical networks, has been the main aim.

Keywords

Optical passive network, Q-factor, Bit error rate, Eye diagram

RIV year

2010

Released

31.12.2010

Pages from

96

Pages to

101

Pages count

6

BibTex


@article{BUT50368,
 author="Vladimír {Tejkal} and Miloslav {Filka} and Pavel {Reichert} and Jan {Šporik}",
 title="Dvoustavové modulační formáty v optických přístupových sítích",
 annote="V článku jsme se zabývali dvoustavovými modulačními formáty a jejich uplatněním v pasivních optických sítích. Pasivní optická síť je charakteristická dělením optického signálu mezi několik koncových účastníků pomocí pasivních splitterů, které přidávají do sítě značný útlum. V simulacích byla zkoumána výkonnost vybraných modulačních formátů v závislosti na vysílacím výkonu za účelem ověření, zda nedochází ke zkreslení signálu. Dále byla zkoumána minimální chybovost celého systému pro každý modulační formát. Cílem bylo najít vhodné modulace, které by umožňovaly prodloužení dosahu a dělícího poměru současných pasivních optických sítí.",
 chapter="50368",
 journal="Advances in Electrical and Electronic Engineering - internetový časopis (http://advances.utc.sk)",
 number="4",
 volume="2010 (8)",
 year="2010",
 month="december",
 pages="96--101",
 type="journal article"
}