Publication detail

Integration of Real Network Components into OPNET Modeler Co-simulation Process

HOŠEK, J. RŮČKA, L. MOLNÁR, K. BARTL, M. MATOCHA, T.

Original Title

Integration of Real Network Components into OPNET Modeler Co-simulation Process

Czech Title

Začlenění reálných síťových prvků do kosimulačního procesu v prostředí OPNET Modeler

English Title

Integration of Real Network Components into OPNET Modeler Co-simulation Process

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

The OPNET Modeler is a simulation environment enables modeling of large-scale networks with in detail defined parameters. This paper is focused on the possibility to communicate with external systems and applications that this environment offers. Due to this we are able to interconnect simulation environment with real network system and gain the simulation results more accurate and in accordance with the reality. We created communication model composed from network scenario created in the OPNET Modeler, C/C++ external application and Cisco router. For this purpose we implemented the SNMP protocol into the OPNET Modeler. This model enables data exchange between external network component and work station in OPNET Modeler scenario. This model is very useful especially in the situation when you need to include a real network device into simulation process, because the pure simulation environment is not quite sufficient.

Czech abstract

OPNET Modeler je simulační prostředí umožňující modelování velkého množství sítí s přesně definovanými parametry. Tento článek je zaměřen na možnost komunikace s externími systémy a aplikacemi, které toto prostředí nabízí. Díky této funkci jsme schopní propojit simulační prostředí s reálným síťovým systémem a získat přesnější výsledky simulace v porovnání s realitou. Vytvořili jsme komunikační model tvořený síťovým scénářem v prostředí OPNET Modeler, C/C++ externí aplikací a směrovačem od firmy Cisco. Pro tento účel jsme v prostředí OPNET Modeler implementovali protokol SNMP. Toto propojení umožňuje výměnu dat mezi externím síťovým komponentem a modelem pracovní stanice v OPNET Modeleru. Tento simulační model je užitečný zejména v situacích, kdy je potřeba zahrnout reálné síťové zařízení do simulačního procesu a samotné simulační prostředí není dostačující.

English abstract

The OPNET Modeler is a simulation environment enables modeling of large-scale networks with in detail defined parameters. This paper is focused on the possibility to communicate with external systems and applications that this environment offers. Due to this we are able to interconnect simulation environment with real network system and gain the simulation results more accurate and in accordance with the reality. We created communication model composed from network scenario created in the OPNET Modeler, C/C++ external application and Cisco router. For this purpose we implemented the SNMP protocol into the OPNET Modeler. This model enables data exchange between external network component and work station in OPNET Modeler scenario. This model is very useful especially in the situation when you need to include a real network device into simulation process, because the pure simulation environment is not quite sufficient.

Keywords

BER, Esys interface, MIB, OPNET Modeler, SNMP

RIV year

2010

Released

09.09.2010

Publisher

WSEAS Press

Location

Řecko

Pages from

553

Pages to

562

Pages count

10

BibTex


@article{BUT50301,
 author="Jiří {Hošek} and Lukáš {Růčka} and Karol {Molnár} and Milan {Bartl} and Tomáš {Matocha}",
 title="Integration of Real Network Components into OPNET Modeler Co-simulation Process",
 annote="The OPNET Modeler is a simulation environment enables modeling of large-scale networks with in detail
defined parameters. This paper is focused on the possibility to communicate with external systems and applications that
this environment offers. Due to this we are able to interconnect simulation environment with real network system and
gain the simulation results more accurate and in accordance with the reality. We created communication model
composed from network scenario created in the OPNET Modeler, C/C++ external application and Cisco router. For
this purpose we implemented the SNMP protocol into the OPNET Modeler. This model enables data exchange
between external network component and work station in OPNET Modeler scenario. This model is very useful
especially in the situation when you need to include a real network device into simulation process, because the pure
simulation environment is not quite sufficient.",
 address="WSEAS Press",
 chapter="50301",
 institution="WSEAS Press",
 journal="WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS",
 number="9",
 volume="9",
 year="2010",
 month="september",
 pages="553--562",
 publisher="WSEAS Press",
 type="journal article"
}