Publication detail

The measurement of optical transmission parameters in the Brno academical computer network

REICHERT, P. TEJKAL, V. FILKA, M. ŠPORIK, J.

Original Title

Měření optických přenosových parametrů brněnské akademické počítačové sítě

Czech Title

Měření optických přenosových parametrů brněnské akademické počítačové sítě

English Title

The measurement of optical transmission parameters in the Brno academical computer network

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Tento článek pojednává o měření přenosových parametrů optické sítě brněnských univerzit. Tato síť propojuje univerzity, nemocnice, soudy a vládní instituce. Z důvodu rostoucích požadavků na přenosové rychlosti a zajištění požadované kvality služeb je plánován přechod na novější technologie založené na vlnovém multiplexu. Před nasazením vysokorychlostních systémů bylo potřeba provést kontrolní měření za účelem ověření přenosových vlastností sítě. Bylo provedeno měření vložného útlumu a disperzních vlivů. V článku se budeme zabývat chromatickou a polarizační vidovou disperzí. Kromě možností měření těchto parametrů zde budou také probrány jejich vlivy na optický komunikační systém.

Czech abstract

Tento článek pojednává o měření přenosových parametrů optické sítě brněnských univerzit. Tato síť propojuje univerzity, nemocnice, soudy a vládní instituce. Z důvodu rostoucích požadavků na přenosové rychlosti a zajištění požadované kvality služeb je plánován přechod na novější technologie založené na vlnovém multiplexu. Před nasazením vysokorychlostních systémů bylo potřeba provést kontrolní měření za účelem ověření přenosových vlastností sítě. Bylo provedeno měření vložného útlumu a disperzních vlivů. V článku se budeme zabývat chromatickou a polarizační vidovou disperzí. Kromě možností měření těchto parametrů zde budou také probrány jejich vlivy na optický komunikační systém.

English abstract

This paper discusses the measurement of the transmission parameters of the Brno academical computer network. This network connects universities, hospitals, courts and government institutions. Due to growing demands for data rates and ensure the required quality of service is planning to migrate to newer technologies based on wavelength multiplexing. Before deploying high-speed is necessary to make control measurements to verify the transmission characteristics of the network. Were measured insertion loss and dispersion effects. In the paper we will deal with chromatic and polarization mode dispersion. In addition to measuring these parameters here are also discussed their influence on optical communication system.

Keywords

Optical network, Measurement, Optical loss, Optical return loss, Chromatic dispersion, Polarization mode dispersion

RIV year

2010

Released

31.08.2010

Pages from

1

Pages to

6

Pages count

6

BibTex


@article{BUT50115,
 author="Pavel {Reichert} and Vladimír {Tejkal} and Miloslav {Filka} and Jan {Šporik}",
 title="Měření optických přenosových parametrů brněnské akademické počítačové sítě",
 annote="Tento článek pojednává o měření přenosových parametrů optické sítě brněnských univerzit. Tato síť propojuje univerzity, nemocnice, soudy a vládní instituce. Z důvodu rostoucích požadavků na přenosové rychlosti a zajištění požadované kvality služeb je plánován přechod na novější technologie založené na vlnovém multiplexu. Před nasazením vysokorychlostních systémů bylo potřeba provést kontrolní měření za účelem ověření přenosových vlastností sítě. Bylo provedeno měření vložného útlumu a disperzních vlivů. V článku se budeme zabývat chromatickou a polarizační vidovou disperzí. Kromě možností měření těchto parametrů zde budou také probrány jejich vlivy na optický komunikační systém.",
 chapter="50115",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="53",
 volume="2010",
 year="2010",
 month="august",
 pages="1--6",
 type="journal article"
}