Publication detail

Fyzikální elektronika a nanotechnologie: Nový studijní obor na FEKT VUT v Brně

Original Title

Fyzikální elektronika a nanotechnologie: Nový studijní obor na FEKT VUT v Brně

Czech Title

Fyzikální elektronika a nanotechnologie: Nový studijní obor na FEKT VUT v Brně

Language

cs

Original Abstract

S nastupujícím rozmachem nanotechnologií ve všech oborech lidské činnosti a vzhledem k tomu, že Jihomoravský kraj je významnou průmyslovou základnou s rostoucím podílem inovačních postupů v oblasti nanotechnologií a informačních technologií, je nejen žádoucí, ale i nezbytné, připravovat mladé lidi na tyto nové trendy s cílem jejich snadnějšího, flexibilnějšího začlenění na trhu práce. Proto bude k akreditovanému doktorskému oboru "Fyzikální elektronika a nanotechnologie" na fakultě vybudována i základna pro studenty bakalářského a magisterského studia. Jako příklad jednoho již existujícího kursu pro magisterské studium je uveden výběrový kurs Nanotechnologie.

Czech abstract

S nastupujícím rozmachem nanotechnologií ve všech oborech lidské činnosti a vzhledem k tomu, že Jihomoravský kraj je významnou průmyslovou základnou s rostoucím podílem inovačních postupů v oblasti nanotechnologií a informačních technologií, je nejen žádoucí, ale i nezbytné, připravovat mladé lidi na tyto nové trendy s cílem jejich snadnějšího, flexibilnějšího začlenění na trhu práce. Proto bude k akreditovanému doktorskému oboru "Fyzikální elektronika a nanotechnologie" na fakultě vybudována i základna pro studenty bakalářského a magisterského studia. Jako příklad jednoho již existujícího kursu pro magisterské studium je uveden výběrový kurs Nanotechnologie.

BibTex


@article{BUT49590,
 author="Pavel {Tománek}",
 title="Fyzikální elektronika a nanotechnologie: Nový studijní obor na FEKT VUT v Brně",
 annote="S nastupujícím rozmachem nanotechnologií ve všech oborech lidské činnosti a vzhledem k tomu, že Jihomoravský kraj je významnou průmyslovou základnou s rostoucím podílem inovačních postupů v oblasti nanotechnologií a informačních technologií, je nejen žádoucí, ale i nezbytné, připravovat mladé lidi na tyto nové trendy s cílem jejich snadnějšího, flexibilnějšího začlenění na trhu práce.
Proto bude k akreditovanému doktorskému oboru "Fyzikální elektronika a nanotechnologie" na fakultě vybudována i základna pro studenty bakalářského a magisterského studia. Jako příklad jednoho již existujícího kursu pro magisterské studium je uveden výběrový kurs Nanotechnologie.
",
 address="FZÚ AV",
 chapter="49590",
 institution="FZÚ AV",
 journal="Jemná mechanika a optika",
 number="10FZÚ",
 volume="53",
 year="2008",
 month="october",
 pages="267--268",
 publisher="FZÚ AV",
 type="journal article - other"
}