Publication detail

Zpracování dat při studiu růstu raných smrkových embryí zobrazovacími MR technikami

Original Title

Zpracování dat při studiu růstu raných smrkových embryí zobrazovacími MR technikami

Czech Title

Zpracování dat při studiu růstu raných smrkových embryí zobrazovacími MR technikami

Language

cs

Original Abstract

Techniku MRI (Magnetic Resonance Imaging) je možné použít pro stanovení počtu vodíkových jader v biologických tkáních nebo při sledování růstu tkáňových kultur. Pro posouzení rychlosti růstu, zvětšování obsahu protonových jader a tvaru shluků raných rostoucích somatických embryí byla provedena vyšetření pomocí MR technik. Měření byla součástí výzkumu pro ověření hypotézy o zvýšení obsahu vody během růstu tkáňové kultury kontaminované kadmiem. Měřená kultura byla umístěna do pracovního prostoru tomografu, byl zvolen vhodný směr roviny řezu a v ní měřen MR obraz. Intenzita obrazu váhovaného spinovou hustotou je úměrná počtu protonových jader ve zvoleném řezu a MR obraz je mapou jejich rozložení v měřeném shluku rostoucí tkáňové kultury . Popsaná technika byla použita pro charakterizování růstu raných smrkových embryí kontaminovaných olovem a zinkem. V průběhu dlouhodobých měření nelze zajistit stabilitu MR systému, proto byly výsledky nejprve normovány. Z MR obrazů byl vypočítán integrál intenzity charakterizující počet protonů rostoucího shluku a stanoveny jeho změny v průběhu růstu. Růst tkáňových kultur byl vyhodnocen z velikosti shluků v difúzních obrazech, charakterizující změnu objemu shluků. Techniky zpracování naměřených dat jsou uvedeny v tomto příspěvku.

Czech abstract

Techniku MRI (Magnetic Resonance Imaging) je možné použít pro stanovení počtu vodíkových jader v biologických tkáních nebo při sledování růstu tkáňových kultur. Pro posouzení rychlosti růstu, zvětšování obsahu protonových jader a tvaru shluků raných rostoucích somatických embryí byla provedena vyšetření pomocí MR technik. Měření byla součástí výzkumu pro ověření hypotézy o zvýšení obsahu vody během růstu tkáňové kultury kontaminované kadmiem. Měřená kultura byla umístěna do pracovního prostoru tomografu, byl zvolen vhodný směr roviny řezu a v ní měřen MR obraz. Intenzita obrazu váhovaného spinovou hustotou je úměrná počtu protonových jader ve zvoleném řezu a MR obraz je mapou jejich rozložení v měřeném shluku rostoucí tkáňové kultury . Popsaná technika byla použita pro charakterizování růstu raných smrkových embryí kontaminovaných olovem a zinkem. V průběhu dlouhodobých měření nelze zajistit stabilitu MR systému, proto byly výsledky nejprve normovány. Z MR obrazů byl vypočítán integrál intenzity charakterizující počet protonů rostoucího shluku a stanoveny jeho změny v průběhu růstu. Růst tkáňových kultur byl vyhodnocen z velikosti shluků v difúzních obrazech, charakterizující změnu objemu shluků. Techniky zpracování naměřených dat jsou uvedeny v tomto příspěvku.

BibTex


@article{BUT49465,
 author="Karel {Bartušek} and Eva {Gescheidtová} and René {Kízek} and Zdeněk {Dokoupil}",
 title="Zpracování dat při studiu růstu raných smrkových embryí zobrazovacími MR technikami",
 annote="Techniku MRI (Magnetic Resonance Imaging) je možné použít pro stanovení počtu vodíkových jader v biologických tkáních nebo při sledování růstu tkáňových kultur. Pro posouzení rychlosti růstu, zvětšování obsahu protonových jader a tvaru shluků raných rostoucích somatických embryí byla provedena vyšetření pomocí MR technik. Měření byla součástí výzkumu pro ověření hypotézy o zvýšení obsahu vody během růstu tkáňové kultury kontaminované kadmiem. Měřená kultura byla umístěna do pracovního prostoru tomografu, byl zvolen vhodný směr roviny řezu a v ní měřen MR obraz. Intenzita obrazu váhovaného spinovou hustotou je úměrná počtu protonových jader ve zvoleném řezu a MR obraz je mapou jejich rozložení v měřeném shluku rostoucí tkáňové kultury . Popsaná technika byla použita pro charakterizování růstu raných smrkových embryí kontaminovaných olovem a zinkem. V průběhu dlouhodobých měření nelze zajistit stabilitu MR systému, proto byly výsledky nejprve normovány. Z MR obrazů byl vypočítán integrál intenzity charakterizující počet protonů rostoucího shluku a stanoveny jeho změny v průběhu růstu. Růst tkáňových kultur byl vyhodnocen z velikosti shluků v difúzních obrazech, charakterizující změnu objemu shluků. Techniky zpracování naměřených dat jsou uvedeny v tomto příspěvku.
",
 address="FEKT VUT",
 chapter="49465",
 institution="FEKT VUT",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="43",
 volume="2008",
 year="2008",
 month="november",
 pages="1--4",
 publisher="FEKT VUT",
 type="journal article - other"
}