Publication detail

Vliv způsobu modelování distribuce větracího vzduchu na výsledky CFD simulace vnitřního prostředí

Original Title

Vliv způsobu modelování distribuce větracího vzduchu na výsledky CFD simulace vnitřního prostředí

Czech Title

Vliv způsobu modelování distribuce větracího vzduchu na výsledky CFD simulace vnitřního prostředí

Language

cs

Original Abstract

Článek pojednává o dvou různých způsobech modelování distribuce vzduchu při CFD simulaci vnitřního prostředí v kabině malého dopravního letadla. Je sledován a vyhodnocen především vliv na proudové pole v kabině a na kvalitu větrání kabiny pomocí indexu stáří vzduchu (Age of air).

Czech abstract

Článek pojednává o dvou různých způsobech modelování distribuce vzduchu při CFD simulaci vnitřního prostředí v kabině malého dopravního letadla. Je sledován a vyhodnocen především vliv na proudové pole v kabině a na kvalitu větrání kabiny pomocí indexu stáří vzduchu (Age of air).

BibTex


@article{BUT49061,
 author="Jan {Fišer} and Miroslav {Jícha}",
 title="Vliv způsobu modelování distribuce větracího vzduchu na výsledky CFD simulace vnitřního prostředí",
 annote="Článek pojednává o dvou různých způsobech modelování distribuce vzduchu při CFD simulaci vnitřního prostředí v kabině malého dopravního letadla. Je sledován a vyhodnocen především vliv na proudové pole v kabině a na kvalitu větrání kabiny pomocí indexu stáří vzduchu (Age of air).",
 address="Media ST s.r.o.",
 chapter="49061",
 institution="Media ST s.r.o.",
 journal="Strojárstvo/Strojírenství",
 number="6",
 volume="2009",
 year="2009",
 month="june",
 pages="51--52",
 publisher="Media ST s.r.o.",
 type="journal article - other"
}