Publication detail

Lokalizační metoda akustické emise založena na Akaikeho informačním kritériu

Original Title

Lokalizační metoda akustické emise založena na Akaikeho informačním kritériu

Czech Title

Lokalizační metoda akustické emise založena na Akaikeho informačním kritériu

Language

cs

Original Abstract

Akustická emise (AE) nabízí obrovský potenciál díky své možnosti kvantitativně vyhodnocování jako je lokalizace a charakterizace emisních zdrojů. Určení příchozího času je elementární informací, která zásadně ovlivňuje přesnou lokalizaci emisních událostí. Manuální odečet je časově náročný a leckdy subjektivní, zvláště v případě velkých objemů měřených dat. Existují různé metody popsané v literatuře a běžně v praxi používané jako překmit předefinované úrovně amplitudy, porovnání krátkodobých a dlouhodobých průměru nebo techniky využívající statistiky vyšších řádů. Tento článek prezentuje přístup založený na Akaikeho informačním kritériu a zároveň jej porovnává s výše uvedenými metodami na modelové situaci, kdy jsou emisní události generovány pomocí dvou umělých zdrojů akustické emise.

Czech abstract

Akustická emise (AE) nabízí obrovský potenciál díky své možnosti kvantitativně vyhodnocování jako je lokalizace a charakterizace emisních zdrojů. Určení příchozího času je elementární informací, která zásadně ovlivňuje přesnou lokalizaci emisních událostí. Manuální odečet je časově náročný a leckdy subjektivní, zvláště v případě velkých objemů měřených dat. Existují různé metody popsané v literatuře a běžně v praxi používané jako překmit předefinované úrovně amplitudy, porovnání krátkodobých a dlouhodobých průměru nebo techniky využívající statistiky vyšších řádů. Tento článek prezentuje přístup založený na Akaikeho informačním kritériu a zároveň jej porovnává s výše uvedenými metodami na modelové situaci, kdy jsou emisní události generovány pomocí dvou umělých zdrojů akustické emise.

BibTex


@article{BUT49026,
 author="Petr {Sedlák} and Manabu {Enoki}",
 title="Lokalizační metoda akustické emise založena na Akaikeho informačním kritériu",
 annote="Akustická emise (AE) nabízí obrovský potenciál díky své možnosti kvantitativně vyhodnocování jako je lokalizace a charakterizace emisních zdrojů. Určení příchozího času je elementární informací, která zásadně ovlivňuje přesnou lokalizaci emisních událostí. Manuální odečet je časově náročný a leckdy subjektivní, zvláště v případě velkých objemů měřených dat. Existují různé metody popsané v literatuře a běžně v praxi používané jako překmit předefinované úrovně amplitudy, porovnání krátkodobých a dlouhodobých průměru nebo techniky využívající statistiky vyšších řádů.
Tento článek prezentuje přístup založený na Akaikeho informačním kritériu a zároveň jej porovnává s výše uvedenými metodami na modelové situaci, kdy jsou emisní události generovány pomocí dvou umělých zdrojů akustické emise.",
 address="Fyzikální ústav AVČR",
 chapter="49026",
 institution="Fyzikální ústav AVČR",
 journal="Jemná mechanika a optika",
 number="3",
 volume="55",
 year="2010",
 month="march",
 pages="82--84",
 publisher="Fyzikální ústav AVČR",
 type="journal article - other"
}