Publication detail

Řešení interakce plošných konstrukcí s podložím

Original Title

Řešení interakce plošných konstrukcí s podložím

Czech Title

Řešení interakce plošných konstrukcí s podložím

Language

cs

Original Abstract

Pojem interakce lze použít pro jakékoliv působení jednotlivých konstrukčních prvků stavební konstrukce a zjišťování, jak se tyto prvky navzájem ovlivňují. Typickým příkladem je právě zohlednění podloží při výpočtu horní konstrukce. To je často velmi složité, protože zatížení základu se v naprosté většině případů nepřenáší na povrch podloží přímo, ale závisí na rozdělení kontaktního napětí po základové spáře.

Czech abstract

Pojem interakce lze použít pro jakékoliv působení jednotlivých konstrukčních prvků stavební konstrukce a zjišťování, jak se tyto prvky navzájem ovlivňují. Typickým příkladem je právě zohlednění podloží při výpočtu horní konstrukce. To je často velmi složité, protože zatížení základu se v naprosté většině případů nepřenáší na povrch podloží přímo, ale závisí na rozdělení kontaktního napětí po základové spáře.

BibTex


@article{BUT48767,
 author="Jiří {Buček} and Ivan {Němec} and Radoslav {Rusina} and Lumír {Miča} and Drahomír {Novák} and Břetislav {Teplý}",
 title="Řešení interakce plošných konstrukcí s podložím",
 annote="Pojem interakce lze použít pro jakékoliv působení jednotlivých konstrukčních prvků stavební konstrukce a zjišťování, jak se tyto prvky navzájem ovlivňují. Typickým příkladem je právě zohlednění podloží při výpočtu horní konstrukce. To je často velmi složité, protože zatížení základu se v naprosté většině případů nepřenáší na povrch podloží přímo, ale závisí na rozdělení kontaktního napětí po základové spáře.",
 chapter="48767",
 journal="Konstrukce",
 number="5",
 volume="8",
 year="2009",
 month="december",
 pages="63--66",
 type="journal article - other"
}