Publication detail

Schottky Nano-Tip Cathodes Fabrication and Diagnostics

Original Title

Schottky Nano-Tip Cathodes Fabrication and Diagnostics

Czech Title

Schottky Nano-Tip Cathodes Fabrication and Diagnostics

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá metodou výroby a diagnostiky mikroskopických katod na bázi Schottkyho emise. Zdroje na bázi Schottkyho emise v současnosti převažují v zařízeních, kde se využívá zaostřený elektronový svazek. Pro ideální elektronový zdroj je potřeba dosáhnout následujících parametrů: malá velikost zdroje, malý rozptyl emitované energie, vysoký jas (paprsek proudu na prostorový úhel), nízká šumová a dlouhodobá stabilita, jednoduchá manipulace a levná výroba. V tomto článku je prezentována elektrochemická metoda výroby ostrého hrotu emisní katody společně s vhodnou diagnostickou metodou založenou na měření proudové šumové hustoty. Šumová diagnostika byla provedena na katodě v podmínkách ultra vysokého vakua (UHV) z důvodu omezení interakce s volnými ionty, které se ve vakuové komoře vyskytují. Šumová spektroskopie v časové a kmitočtové rovině je jedna ze slibných metod, jež poskytuje nedestruktivní popis polovodičových materiálů a zařízení.

Czech abstract

Článek se zabývá metodou výroby a diagnostiky mikroskopických katod na bázi Schottkyho emise. Zdroje na bázi Schottkyho emise v současnosti převažují v zařízeních, kde se využívá zaostřený elektronový svazek. Pro ideální elektronový zdroj je potřeba dosáhnout následujících parametrů: malá velikost zdroje, malý rozptyl emitované energie, vysoký jas (paprsek proudu na prostorový úhel), nízká šumová a dlouhodobá stabilita, jednoduchá manipulace a levná výroba. V tomto článku je prezentována elektrochemická metoda výroby ostrého hrotu emisní katody společně s vhodnou diagnostickou metodou založenou na měření proudové šumové hustoty. Šumová diagnostika byla provedena na katodě v podmínkách ultra vysokého vakua (UHV) z důvodu omezení interakce s volnými ionty, které se ve vakuové komoře vyskytují. Šumová spektroskopie v časové a kmitočtové rovině je jedna ze slibných metod, jež poskytuje nedestruktivní popis polovodičových materiálů a zařízení.

BibTex


@article{BUT48554,
 author="Alexandr {Knápek} and Ondřej {Krčál} and Lubomír {Grmela}",
 title="Schottky Nano-Tip Cathodes Fabrication and Diagnostics",
 annote="Článek se zabývá metodou výroby a diagnostiky mikroskopických katod na bázi Schottkyho emise. Zdroje na bázi Schottkyho emise v současnosti převažují v zařízeních, kde se využívá zaostřený elektronový svazek. Pro ideální elektronový zdroj je potřeba dosáhnout následujících parametrů: malá velikost zdroje, malý rozptyl emitované energie, vysoký jas (paprsek proudu na prostorový úhel), nízká šumová a dlouhodobá stabilita, jednoduchá manipulace a levná výroba. V tomto článku je prezentována elektrochemická metoda výroby ostrého hrotu emisní katody společně s vhodnou diagnostickou metodou založenou na měření proudové šumové hustoty. Šumová diagnostika byla provedena na katodě v podmínkách ultra vysokého vakua (UHV) z důvodu omezení interakce s volnými ionty, které se ve vakuové komoře vyskytují. Šumová spektroskopie v časové a kmitočtové rovině je jedna ze slibných metod, jež poskytuje nedestruktivní popis polovodičových materiálů a zařízení.",
 address="Západočeská Univerzita",
 chapter="48554",
 institution="Západočeská Univerzita",
 journal="ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz",
 number="1",
 volume="2010",
 year="2010",
 month="april",
 pages="1--4",
 publisher="Západočeská Univerzita",
 type="journal article"
}