Publication detail

STANOVENÍ RADIÁLNÍHO PRŮBĚHU TEPLOTY V ELEKTRICKÉM OBLOUKU

Original Title

STANOVENÍ RADIÁLNÍHO PRŮBĚHU TEPLOTY V ELEKTRICKÉM OBLOUKU

Czech Title

STANOVENÍ RADIÁLNÍHO PRŮBĚHU TEPLOTY V ELEKTRICKÉM OBLOUKU

Language

cs

Original Abstract

Práce se zabývá orientačním stanovením radiálního průběhu teploty v plazmatu elektrického oblouku pomocí numerického zpracování dílčích výsledků získaných experimentem s modelem zhášecí komory vypínače vysokého napětí s hexafluoridem síry. Byl vytvořen program (MATLAB) založený na numerickém řešení Ellenbaas-Hellerovy rovnice.

Czech abstract

Práce se zabývá orientačním stanovením radiálního průběhu teploty v plazmatu elektrického oblouku pomocí numerického zpracování dílčích výsledků získaných experimentem s modelem zhášecí komory vypínače vysokého napětí s hexafluoridem síry. Byl vytvořen program (MATLAB) založený na numerickém řešení Ellenbaas-Hellerovy rovnice.

BibTex


@article{BUT48383,
 author="Nadezda {Bogatyreva}",
 title="STANOVENÍ RADIÁLNÍHO PRŮBĚHU TEPLOTY V ELEKTRICKÉM OBLOUKU",
 annote="Práce se zabývá orientačním stanovením radiálního průběhu teploty v plazmatu elektrického oblouku pomocí numerického zpracování dílčích výsledků získaných experimentem s modelem zhášecí komory vypínače vysokého napětí s hexafluoridem síry. Byl vytvořen program (MATLAB) založený na numerickém řešení Ellenbaas-Hellerovy rovnice.",
 address="Ing. Jan Kacálek (FEKT VUT Brno)",
 chapter="48383",
 institution="Ing. Jan Kacálek (FEKT VUT Brno)",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="30",
 volume="2009",
 year="2009",
 month="june",
 pages="30-1--30-3",
 publisher="Ing. Jan Kacálek (FEKT VUT Brno)",
 type="journal article - other"
}