Publication detail

Scalable video coding

BODEČEK, K., BŘEZINA, M.

Original Title

Škálovatelná komprese videa

Czech Title

Škálovatelná komprese videa

English Title

Scalable video coding

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Flexibilní video kodek se schopností přehrávat video na zařízeních s různou technickou vybaveností je nutností pro nastupující trendy v uchovávání a přenosu videa. Cílem článku je představit současné standardy pro kompresi videa, které umožňují škálovatelnost, dále ukázat principy fungování této v dnešní době na významu stále rostoucí vlastnosti některých kompresních standardů pro video.

Czech abstract

Flexibilní video kodek se schopností přehrávat video na zařízeních s různou technickou vybaveností je nutností pro nastupující trendy v uchovávání a přenosu videa. Cílem článku je představit současné standardy pro kompresi videa, které umožňují škálovatelnost, dále ukázat principy fungování této v dnešní době na významu stále rostoucí vlastnosti některých kompresních standardů pro video.

English abstract

Flexible video codec with ability to play video on devices with different technical facilities is necessity for upcoming trends in storage and transmision of the video. The aim of the paper is the intrudoction of actual standards for video compression enabling scalability, further to show principles of operation of todays more important feature of some video compression standards.

Keywords

scalable video coding, spatial, temporal, SNR

RIV year

2006

Released

28.02.2006

Pages from

1

Pages to

1

Pages count

1

BibTex


@article{BUT46181,
 author="Kamil {Bodeček} and Milan {Březina}",
 title="Škálovatelná komprese videa",
 annote="Flexibilní video kodek se schopností přehrávat video na zařízeních s různou technickou vybaveností je nutností pro nastupující trendy v uchovávání a přenosu videa. Cílem článku je představit současné standardy pro kompresi videa, které umožňují škálovatelnost, dále ukázat principy fungování této v dnešní době na významu stále rostoucí vlastnosti některých kompresních standardů pro video.",
 chapter="46181",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="2",
 volume="2006",
 year="2006",
 month="february",
 pages="1",
 type="journal article"
}