Publication detail

Analýza vlastního kmitání dvanáctipodlažního panelového domu

SALAJKA, V. KANICKÝ, V. HRADIL, P.

Original Title

Analýza vlastního kmitání dvanáctipodlažního panelového domu

Czech Title

Analýza vlastního kmitání dvanáctipodlažního panelového domu

Language

cs

Original Abstract

V rámci úkolu s cílem prozkoumat mezní možnosti výpočtů dynamického chování technologických konstrukcí a staveb vystavených nestacionárnímu dynamickému zatížení technickou seizmicitou se provedl výběr typických stavebních konstrukcí, jejichž dynamická analýza výpočtem, doplněná experimenty, by mohla přispět k obecnějším závěrům z řešení úkolu. Se zřetelem k dané úrovni vstupních informací se úlohy v prvním přiblížení řeší globálně s deterministickým přístupem, s použitím linearizovaných výpočtových modelů

Czech abstract

V rámci úkolu s cílem prozkoumat mezní možnosti výpočtů dynamického chování technologických konstrukcí a staveb vystavených nestacionárnímu dynamickému zatížení technickou seizmicitou se provedl výběr typických stavebních konstrukcí, jejichž dynamická analýza výpočtem, doplněná experimenty, by mohla přispět k obecnějším závěrům z řešení úkolu. Se zřetelem k dané úrovni vstupních informací se úlohy v prvním přiblížení řeší globálně s deterministickým přístupem, s použitím linearizovaných výpočtových modelů

Documents

BibTex


@article{BUT45861,
 author="Vlastislav {Salajka} and Viktor {Kanický} and Petr {Hradil}",
 title="Analýza vlastního kmitání dvanáctipodlažního panelového domu",
 annote="V rámci úkolu s cílem prozkoumat mezní možnosti výpočtů dynamického chování technologických konstrukcí a staveb vystavených nestacionárnímu dynamickému zatížení technickou seizmicitou se provedl výběr typických stavebních konstrukcí, jejichž dynamická analýza výpočtem, doplněná experimenty, by mohla přispět k obecnějším závěrům z řešení úkolu. Se zřetelem k dané úrovni vstupních informací se úlohy v prvním přiblížení řeší globálně s deterministickým přístupem, s použitím linearizovaných výpočtových modelů",
 address="Vysoká škola báňská",
 chapter="45861",
 institution="Vysoká škola báňská",
 journal="Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava",
 number="2",
 volume="2005",
 year="2005",
 month="september",
 pages="171--174",
 publisher="Vysoká škola báňská",
 type="journal article - other"
}