Publication detail

Smoke propagation and extraction in Mrazovka road tunnel in Prague

KATOLICKÝ, J., JÍCHA, M.

Original Title

Šíření a odsávání kouře v silničním tunelu Mrázovka v Praze

Czech Title

Šíření a odsávání kouře v silničním tunelu Mrázovka v Praze

English Title

Smoke propagation and extraction in Mrazovka road tunnel in Prague

Type

journal article

Language

cs

Original Abstract

Výsledky počítačového modelování šíření kouře při požáru v automobilovém tunelu. Uveden přípustný účinek odsávání kouře stropními štěrbinami nad místem požáru

Czech abstract

Výsledky počítačového modelování šíření kouře při požáru v automobilovém tunelu. Uveden přípustný účinek odsávání kouře stropními štěrbinami nad místem požáru

English abstract

Results of CFD modeling of smoke propagation in a road tunnel. Acceptable efficiency of smoke extraction by ceiling extraction hoods above fire location is shown.

Keywords

CFD modeling, fire ventilation, tunnel

RIV year

2002

Released

01.09.2002

Pages from

150

Pages to

151

Pages count

2

BibTex


@article{BUT41007,
 author="Jaroslav {Katolický} and Miroslav {Jícha}",
 title="Šíření a odsávání kouře v silničním tunelu Mrázovka v Praze",
 annote="Výsledky počítačového modelování šíření kouře při požáru v automobilovém tunelu. Uveden přípustný účinek odsávání kouře stropními štěrbinami nad místem požáru",
 chapter="41007",
 journal="Vytápění, větrání, instalace",
 number="4",
 volume="11",
 year="2002",
 month="september",
 pages="150",
 type="journal article"
}