Publication detail

Současné postavení logistiky a důsledky ekonomické krize

KOPČÁNI, J.

Original Title

Současné postavení logistiky a důsledky ekonomické krize

Czech Title

Současné postavení logistiky a důsledky ekonomické krize

Language

cs

Original Abstract

V posledním období procházejí všechna odvětví obrovskými změnami. K významným změnám dochází jak na straně vstupů, tak i na straně výstupu. Dalším významným faktorem změn jsou již existující procesy v podnicích. U těchto procesů je snaha o zlepšení jejich fungovaní, efektivnost a snižování nákladů. Podniky se snaží na všechny tyto změny tedy reagovat s minimálními náklady a maximální efektivitou. Zároveň existuje mnoho dalších faktorů, se kterými se musí podniky současně vypořádat. Se všemi těmito změnami musí počítat každý podnik. Je to důsledek hospodářské krize, která nastala koncem roku 2008. Tyto změny se nevyhnuly ani oboru logistiky.

Czech abstract

V posledním období procházejí všechna odvětví obrovskými změnami. K významným změnám dochází jak na straně vstupů, tak i na straně výstupu. Dalším významným faktorem změn jsou již existující procesy v podnicích. U těchto procesů je snaha o zlepšení jejich fungovaní, efektivnost a snižování nákladů. Podniky se snaží na všechny tyto změny tedy reagovat s minimálními náklady a maximální efektivitou. Zároveň existuje mnoho dalších faktorů, se kterými se musí podniky současně vypořádat. Se všemi těmito změnami musí počítat každý podnik. Je to důsledek hospodářské krize, která nastala koncem roku 2008. Tyto změny se nevyhnuly ani oboru logistiky.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT36505,
 author="Juraj {Kopčáni}",
 title="Současné postavení logistiky a důsledky ekonomické krize",
 annote="V posledním období procházejí všechna odvětví obrovskými změnami. K významným změnám dochází jak na straně vstupů, tak i na straně výstupu. Dalším významným faktorem změn jsou již existující procesy v podnicích. U těchto procesů je snaha o zlepšení jejich fungovaní, efektivnost a snižování nákladů. Podniky se snaží na všechny tyto změny tedy reagovat s minimálními náklady a maximální efektivitou. Zároveň existuje mnoho dalších faktorů, se kterými se musí podniky současně vypořádat. Se všemi těmito změnami musí počítat každý podnik. Je to důsledek hospodářské krize, která nastala koncem roku 2008. Tyto změny se nevyhnuly ani oboru logistiky.",
 address="Technická univerzita v Liberci",
 booktitle="Sborník příspěvků z XI. mezinárodní konference IMEA 2011",
 chapter="36505",
 howpublished="print",
 institution="Technická univerzita v Liberci",
 year="2011",
 month="april",
 pages="71--75",
 publisher="Technická univerzita v Liberci",
 type="conference paper"
}