Publication detail

AVAILABILITY OF VOIP SERVICE

ŠPORIK, J. DANĚČEK, V. ŠILHAVÝ, P. FILKA, M. TEJKAL, V.

Original Title

AVAILABILITY OF VOIP SERVICE

Czech Title

Služba VOIP a její dostupnost

English Title

AVAILABILITY OF VOIP SERVICE

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

The article deals with comparison of using the most suitable transmission media for VoIP (Voice over Internet Protocol) service in package Triple-Play at a distance of 200 m. It describes the service and its requirements on an access network. If necessary to connect two points at these distances, comparison of using FSO (Free-Space-Optics) data link and possibility to use optic fiber with length 300 m are given. Group of parameters defined in RFC 2544, which will lead to comparison of the suitability of using transmission media, is measured for both types of connection with AXS-200/850. Influence of increasing atmospheric attenuation on BER (Bit-Error-Rate) and throughput is described as well. Based on long-term measurement, values of BER and availability of the data link are derived.

Czech abstract

Článek se zabývá srovnáním nejvhodnějších přenosových médií použitých pro VoIP (Voice over Internet Protocol) služby v balíčku Triple-Play ve vzdálenosti 200 m. Popisuje službu a její požadavky na přístupovou síť. Pokud je to nutné spojení dvou bodů na této vzdálenosti, je provedeno srovnání spojení pomocí FSO (Free-Space-Optics) datového spoje a možnosti použití optického vlákna o délce 300 m. Skupina parametrů definovaných v RFC 2544, které povedou k porovnání vhodnosti použití přenosových médií, jsou měřena pro oba typy spojení přístrojem AXS-200/850. Je popsán také vliv zvýšení atmosférického útlumu na BER (Bit-Error-Rate) a propustnost. Na základě dlouhodobého měření jsou odvozeny hodnoty BER a dostupnosti datového spoje.

English abstract

The article deals with comparison of using the most suitable transmission media for VoIP (Voice over Internet Protocol) service in package Triple-Play at a distance of 200 m. It describes the service and its requirements on an access network. If necessary to connect two points at these distances, comparison of using FSO (Free-Space-Optics) data link and possibility to use optic fiber with length 300 m are given. Group of parameters defined in RFC 2544, which will lead to comparison of the suitability of using transmission media, is measured for both types of connection with AXS-200/850. Influence of increasing atmospheric attenuation on BER (Bit-Error-Rate) and throughput is described as well. Based on long-term measurement, values of BER and availability of the data link are derived.

Keywords

Availability, Broadband communication, Fiber optics, Telecommunications.

RIV year

2010

Released

17.08.2010

Publisher

Asszisztencia Szervezo Kft.,

Location

H-1055 Budapest, Szent István krt. 7.

ISBN

978-963-88981-0-4

Book

The 33rd International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2010

Edition number

1

Pages from

314

Pages to

318

Pages count

5

BibTex


@inproceedings{BUT35815,
 author="Jan {Šporik} and Vít {Daněček} and Pavel {Šilhavý} and Miloslav {Filka} and Vladimír {Tejkal}",
 title="AVAILABILITY OF VOIP SERVICE",
 annote="The article deals with comparison of using the most suitable transmission media for VoIP (Voice over Internet Protocol) service in package Triple-Play at a distance of 200 m. It describes the service and its requirements on an access network.
If necessary to connect two points at these distances, comparison of using FSO (Free-Space-Optics) data link and possibility to use optic fiber with length 300 m are given. Group of parameters defined in RFC 2544, which will lead to comparison of the suitability of using transmission media, is measured for both types of connection with AXS-200/850. Influence of increasing atmospheric attenuation on BER (Bit-Error-Rate) and throughput is described as well. Based on long-term measurement, values of BER and availability of the data link are derived.",
 address="Asszisztencia Szervezo Kft.,",
 booktitle="The 33rd International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2010",
 chapter="35815",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Asszisztencia Szervezo Kft.,",
 year="2010",
 month="august",
 pages="314--318",
 publisher="Asszisztencia Szervezo Kft.,",
 type="conference paper"
}